​Pilulka.cz spouští v Praze donášku léků s pomocí eRecept.cz až do domu

​Pilulka.cz spouští v Praze donášku léků s pomocí eRecept.cz až do domu

2.5. - Lékárny Pilulka.cz spouští v Praze službu donášky léků na recept. Jako první nabízí službu donášky léků a plánuje ji postupně rozšířit do dalších velkých měst po celé České republice. Pacient vloží svůj kód ereceptu na www.erecept.cz. Léky si pak může zákazník s jistotou vyzvednout v lékárně nebo si je nechat donést z konkrétní kamenné lékárny ve svém městě. V takovém případě je kontaktován vybraným lékárníkem. Služba podléhá přísné lékárenské kontrole kvality.

Podle vyjádření Pilulky prochází každý takový výdej důkladným procesem kontroly kvality nezávisle dvěma lékárníky. „Léky nejsou rohlíky a příprava projektu zabrala mnoho diskusí s lékárníky. Představte si babičku, která má kód receptu od lékaře a nechce jít do lékárny. Je nedůstojné, aby sháněla v okolí sousedy, kteří jí léky přinesou, když to může zajistit přímo lékárna. Zásilkového výdeje léčiv, jak je běžný například v Německu, se ještě dlouho čeští pacienti nedočkají. Vycházíme proto ze situace, která je dána aktuálními zákony. Preferujeme zlatou střední cestu, kdy neignorujeme zájem pacientů o lepší služby, ale zároveň plně podporujeme nezastupitelnou roli lékárníka při výdeji. Šest let nás pacienti žádají o donášku léků až ke dveřím. Chápeme to jako závazek, že jim tuto službu bezpečně nabídneme,“ řekl Martin Kasa z Pilulka.cz lékáren.

Radoslav Conev, lékárník z Pilulka.cz, k tomu dodal: „Neexistoval zde žádný pracovní postup, a tak jsme byli nuceni jej s kolegy lékárníky připravit. Jak distanční konzultaci, tak donášku v okolí lékárny jsme komunikovali se SÚKL. Pozitivní reakce kolegů lékárníků zejména ukazují, že při takové konzultaci je více času na pacienta než v plné lékárně, je diskrétní a pacient obdrží protokol k užívání svých léků. Fyzická nepřítomnost pacienta v lékárně je dnes již zcela běžná. Přesto je důležité zmínit, že nám lékárníkům zůstává zachováno právo fyzickou přítomnost v lékárně vyžadovat. Chceme podporovat kvalitní poskytování lékárenských služeb v Česku při podpoře a zachování hustoty a dostupnosti lékárenské péče.“

Hlavní charakteristiky nové služby

O každém jednotlivém výdeji rozhoduje lékárník.

Před výdejem dochází ke konzultaci mezi lékárníkem a pacientem.

V případě, že léky vyzvedává třetí osoba, je provedena dvojitá kontrola. Telefonicky s pacientem a fyzicky při výdeji léků v lékárně.

Každý takový výdej má důkladný Protokol o konzultaci, který pacient obdrží.

Výdej probíhá vždy v lékárně.

Nejedná se o zásilkový výdej léčiv na předpis.

V případě, že lékárna nenabízí donášku v okolí lékárny, je zákazník propojen s dobročinnými spolky, které donášku, například seniorům, zajistí.

„Službu jsme připraveni nabídnout všem provozovatelům lékáren v České republice. Vytvořit takto komplexní digitální službu je pro menší subjekt téměř nemožné. Unikátní přidanou hodnotu vidíme v automatizovaném učení, chytré predikci informací ke konzultaci nebo napojení na řadu datových zdrojů zefektivňujících službu pacientům. Platí zde jednoduché – více nástrojů a dat, lepší služba všem pacientům,“ dodal Martin Kasa.

(lan)

Foto: Pilulka.cz

spinner