DHL Express potřetí obhájila první místo v Europe’s Best Workplace 2023

DHL Express potřetí obhájila první místo v Europe’s Best Workplace 2023

6.10. - DHL Express si opět zajistila prestižní titul č. 1 Best Workplace v Evropě od Great Place to Work již třetím rokem v řadě. Tento významný úspěch podtrhuje odhodlání DHL Express podporovat kulturu na pracovišti, která se vyznačuje respektem, inkluzivitou a spokojeností zaměstnanců.

John Pearson, generální ředitel DHL Express, vyjádřil své potěšení a řekl: „To, že jsme znovu získali ocenění Europe’s Best Workplace v Evropě, je obrovským uznáním našeho neúnavného úsilí o vytvoření inkluzivního, pozitivního a spravedlivého pracoviště. Pokračujeme v naší snaze o neustálé zlepšování a budeme i nadále investovat do kultivace nejlepšího pracovního prostředí pro náš výjimečný tým. Jsme organizací, která staví zaměstnance do středu našeho podnikání a naše kultura respektu zůstává hnací silou jejich motivace a spokojenosti s prací.“

DHL Express si váží svých zaměstnanců a každoročně investuje do mnoha rozvojových programů. Mezi ně patří například „Certified International Specialist“ (CIS), který zaměstnance nejen zasvětí do kultury DHL Express, zároveň je vybaví potřebnými znalostmi k poskytování vynikajících služeb zákazníkům. „DHL's Got Heart“ podporuje zaměstnance při jejich charitativní činnosti a rámec „DHL4All“ posiluje závazek společnosti podpořit pocit sounáležitosti u všech zaměstnanců bez ohledu na národnost, etnický původ, schopnosti, pohlaví nebo sexuální orientaci.

Alastair McCambridge, senior viceprezident HR DHL Express Europe, uvedl: „Získání titulu Europe’s Best Workplace v Evropě již třetí rok po sobě je fenomenální úspěch dosažený našimi oddanými zaměstnanci DHL Express. Jsem nesmírně hrdý na naše týmy a jejich pozoruhodné úsilí, zejména při orientaci v současném náročném prostředí s mnoha nejistotami. Naším závazkem je pokračovat v budování inkluzivního a respektujícího pracoviště ve společnosti DHL Express.“

Aby se společnosti mohly zařadit do soutěže o nejlepší pracoviště v Evropě, musí se objevit v seznamu nejlepších pracovišť Great Place to Work’s Best Workplaces. Nezávislá a důvěrná data z průzkumu, která hodnotí zkušenosti zaměstnanců v oblasti důvěry, inovací, firemních hodnot a vedení, kvantifikují výkon každé společnosti. Společnosti jsou také hodnoceny z hlediska jejich závazku vytvořit pracoviště For All, které respektuje všechny zaměstnance bez ohledu na jejich identitu a původ.

„Blahopřejeme všem, kdo získali titul “Europe’s Best Workplace”,“ řekl Michael C. Bush, generální ředitel společnosti Great Place to Work. "Tyto společnosti nabízejí lekce pro společnosti na každém trhu po celém světě: Vybudujte si důvěru u svých lidí a oni vás odmění skvělou prací, novými nápady a lepšími obchodními výsledky."

„Spokojenost zaměstnanců se odráží také na jejich přístupu k zákazníkům, proto se jim neustále snažíme vytvářet co nejlepší pracovní prostředí. Každý z našich zaměstnanců je pro nás důležitý, každý názor se počítá a každodenní otevřená komunikace s našimi zaměstnanci je klíčovou odpovědností všech manažerů a supervisorů naší firmy,“ řekl Luděk Drnec, generální ředitel a jednatel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

(pav)

Ilustrační foto: DHL Express

spinner