Aktuality ze světa 22/2019

Aktuality ze světa 22/2019

31.5. - BALÍKOVÉ SLUŽBY - V prvním čtvrtletí letošního roku Rakouská pošta více než vyrovnala pokles příjmů svojí divize dopisů, reklamní pošty a filiálek nárůstem obratu o 6,7 procenta na úseku balíků. Celkový obrat stoupl o 0,4 procenta na 492,5 milionu EUR, zisk Ebit se zvýšil o 1,3 procenta na 57,4 milionuEUR. Vývoj na trhu dopisů a balíků v prvních třech měsících letošního roku potvrdil očekávaný trend pro celý obchodní rok 2019. V oblasti doručování dopisů je třeba počítat s poklesem objemu vlivem elektronické náhrady dopisů ve výši kolem pěti procent ročně. Také reklamní pošta ukazuje všeobecný pokles, ovlivněný současnou ochranou dat. Divize dopisů a reklamní pošty se na celkovém obratu koncernu podílí více než 70 procenty.Pro úsek balíků počítá podnik s dobrým růstovým trendem, podpořeným hlavně dalším růstem online obchodu. Pošta také investuje do rozšíření kapacit. „S uvedením do provozu balíkového střediska v Hagenbrunu severně od Vídně v létě letošního roku se zvýší kapacita o 25 procent,“ řekl generální ředitel Georg Pölzl. V březnu byl také položen základní kámen druhého plánovaného balíkového centra v Kalsdorfu u Štýrského Hradce, které má být dokončeno do poloviny příštího roku. Ve střednědobémhorizontu se má zdvojnásobit celkový dopravní výkon, jakož i kapacita pro třídění. Rakouská pošta rovněž testuje na území logistického centra Wien – Inzersdorf autonomní dopravu výměnných nástaveb. Přestavěný standardní tahač nástaveb, jenž bude rovněž brzy k dispozici s elektrickým pohonem, přepravuje odstavené samostatné nástavby z parkoviště k určené bráně vykládky.

SPEDICE - Monopolizace a ovládnutí trhu státními koncerny DB Cargo a Deutsche Post DHL v Německu dále pokročilo. K tomuto zjištění dochází Společenství pro konkurenci ve spedičním oboru v jeho nové studii „Situace soukromě financované spedice v Německu“, předložené v minulých dnech shromáždění členů v Kölnu. Společenství přichází s osmibodovým katalogem požadavků proti „nerovným konkurenčním podmínkám ve prospěch těchto podniků, vznikajícím nedovolenými subvencemi a cestou uplatňování monopolních zisků“. Základem studie jsou průzkumy trhu, jakož i dotazování členů společenství, na němž se podílelo 36 podniků. Každý druhý z nich se přitom nachází v bezprostřední konkurenci s (polo)státním koncernem. A rovněž každý druhý má dojem, že DB Cargo a Deutsche Post DHL mají přednosti v konkurenci, například z nižšího rizika ztráty,výhodnějších podmínek při financování, zejména přednostních nákupních podmínek kvůli velikosti nebo možnosti křížového financování. Skoro dvě třetiny dotazovaných členů také zaznamenávají zvýšený konkurenční tlak od nových start-upů při vstupu na trh a tlaků na digitalizaci. Avšak již skoro 40 procent „klasických“ spedičních firem s těmi strat-upovými spolupracuje.

LOGISTIKA - Čínský online obchodník Alibaba nabízí nyní také poskytovatelům ze zahraničí prodej jejich zboží přes platformu Aliexpress. Nově mohou prostřednictvím této platformy nabízet své zboží malé a střední podniky z Itálie, Ruska, Španělska a Turecka. Dosud to platilo pouze pro čínské výrobce. Alibaba chce růst v mezinárodním měřítku a má přitom na mušce konkurenta Amazon z USA. Obchod s čínským zbožím je a nadále zůstává pevně v rukou Alibaby, jakož i JD.com. Logistiku pro obchodní tržiště Alibaba ve světě řídí dceřiná společnost Cainiao se sítí logistických partnerů.

SILNIČNÍ DOPRAVA - V důsledku nedostatku řidičů nákladních vozidel hrozí již brzy kolaps v zásobování, varoval Spolkový svaz silniční dopravy a logistiky BGL na nedávné tiskové konferenci vBerlíně. Koncem loňského roku docházelo k prvním případům, kdy supermarkety s poukazem na logistické problémy musely sdělovat svým zákazníkům, že se v několika případech nedostaly minerální vody z plníren na místa prodeje, jelikož rovněž chyběli nákladní řidiči. Informoval o tom mluvčí BGL Dirk Engelhardt.Personální problém v silniční nákladní dopravě se zostřuje. V současnosti chybí kolem 60000 řidičů. Každým rokem dalších 30000odchází, protože dosahují penzijního věku. A nahrazuje je pouze 15000 nových řidičů. V současnosti ještě pracuje na 560000 řidičů, ale personální mezera se stále více prohlubuje. Mnoho řidičů prý také věší toto povolání na hřebík. „Reálně existující nedostatek“ řidičů má zcela konkrétní důvody. Především nedostatečné společenské uznání tohoto povolání mnohé řidiče nákladních vozidel a mladé lidi odrazuje vykonávat tuto náročnou anepostradatelnou práci. Špatná organizace na nakládkových a vykládkových rampách s často nekalkulovatelnými dlouhými časy čekání práci řidičům ještě dále komplikuje. K tomu se přidává - přes určité zlepšení v posledních letech – nedostatek parkovišť a často neudržitelný stav hygieny na odstavných stáních. Stále chybí kolem 40000 nákladních parkovišť.

Málo času pro získání dorostu. „Pracovní podmínky pro řidiče nákladních vozidel se musí stát znovu atraktivními,“ uvedl Dirk Engelhardt. A zde už dochází k pohybu. Řidičské mzdy se nacházejí „v letu vzhůru“. A na pořadu dne jsou takzvané „prémie za hlavu“ při získání nového řidiče. Na druhou stranu kolem 40 procent dopravních výkonů v Německu realizují neněmecké podniky, dílem s řidiči z východní Evropy, kteří často dostávají pouze dumpingové mzdy. Podle Dirka Engelhardta nejsou na pořadu dne ani úvahy o tom, že digitalizace a využití autonomních vozidel učiní povolání řidiče nákladních vozidel nadbytečnými. Nicméně připouští, že oba zmiňované trendy budou mít na toto povolání určitě vliv.

Velké hledání řidičů. BGL signalizoval podporu německému plánu ochrany cyklistů a chodců před nákladními auty odbočujícími vlevo. Logistické podniky požadují podporu od ministerstva dopravy. Již čtyři dny po zahájení programu byly vyčerpány prostředky pro toto určené. Program vybavení odbočovací asistence by měl být co nejrychleji realizován, apeloval Dirk Engelhardt na politiky. Odbočovací asistenci v základním vybavení svých vozidel nabízí zatím pouze Mercedes. Platné předpisy týkající se těchto asistenčních systém budou platné pravděpodobně až od roku 2022.

LOGISTIKA - Logistická část koncernu Ikea, Ikea Transport & Logistics Services, a železniční společnost Green Cargo zavádějí pro švédský trh novou koncepci zásobování nábytkových firem a zákazníků. Kyvadlový vlak Green Cargo spojuje po šest dní v týdnu distribuční centra Älmhunt a Torsvik s s terminálem kombinované dopravy Arsta. Odtud se budou zásobovat obchodní domy a sklady v hlavním městě a okolí. Idea bude tímto způsobem převádět až 12500 kontejnerů za rok ze silnice na železniční dopravu. V rámci dosud platné dohody s Green Cargo to bylo 2000 kontejnerů. Intermodální řešení zlepšilo ekologickou bilanci nábytkového domu, neboť snižuje emise skleníkových plynů o 4476 tun CO2.

LETECKÁ DOPRAVA - Air Cargo Forum proběhne vMiami, potvrdil jeho organizátor, společnost Messe München. Odborné zázemí pro veletrh Air Cargo Forum (ACF) zajistí Mezinárodní asociace letecké nákladní dopravy (TIACA). „S akcí v Miami obohacujeme naše mezinárodní dopravní a logistické výstavyo další místo a naši zákazníci získají větší plánovací jistotu a využití synergiínaší globální sítě,“ řekl člen představenstva Messe München Gerhard Geritzen. Messe München pořádá akce v Mnichově, Šanghaji, Bombaji, Johannesburgu, Istanbulu a nově i v Miami. „S Messe München jsme získali mezinárodně působícího partnera. Spolu s expertním obsahem TIACA vytváříme bázi pro budoucí silný rozvoj air cargo fóra vMiami,“ dodal místopředseda TIACA Steven Polmans. Miami je severoamerickou branou do celého světa a ACF je povinný termín pro všechny, kdo chtějí mít užitek s tohoto mezinárodního propojení. Příští ACF se uskuteční v Miami Beach Convention Center od 10. do 12. listopadu 2020.

Jiří Kladiva

spinner