KOMENTÁŘ: Co přinesl srpen v dopravě

KOMENTÁŘ: Co přinesl srpen v dopravě
Dnes přinášíme po zásluze kladný pohled na kvalitní pojetí činnosti, jaké v posledním období předvádí Evropská organizace pro spedici, dopravu, logistiku a celní služby CLECAT se sídlem v Bruselu; jejími členy je velká většina národních spedičních sdružení v Evropě – nikoli tedy pouze ze zemí Evropské unie. A oproti zmíněnému problému s řízením dopravního rezortu ČR je spravedlivé ocenit, jak je řízení CLECATu pojato ku prospěchu národních spedic a logistiky. Spatřuji je ve třech úrovních:

V kvalifikovaných intervencích a zásazích na mezinárodní úrovni, v činnosti odborných pracovních týmů, složených z národních speditérů a ve velmi důležité činnosti informační.

Úspěšné fungování CLECATu je značnou zásluhou jeho generální ředitelky paní Nicolette van der Jagt. Je nizozemské národnosti a v Bruselu již žije 25 let. Před svou funkcí v CLECATu byla po deset let generální sekretářkou Evropské rady odesílatelů.

Z mezinárodních kroků poslední doby lze připomenout výzvu CLECATu Evropské komisi EU, aby se vyhnula narušování trhu v unii a aby oddělila činnosti způsobilé pro zvýhodněné daňové zacházení v rámci režimů daně z tonáže. Dopravní noviny informovaly o této situaci podrobněji počátkem července. V intervenci měla CLECAT za partnera federaci námořních přístavů FEPORT a osobně jeho generální tajemnici paní Lamiu Kerdjoudj-Belkaidovou. A nebývalo obvyklé v této oblasti, aby vedoucí role sehrávaly ženy; budiž to i příkladem pro jejich zapojování v národních svazech.

Celá řada národních speditérů je zapojena do pravidelné činnosti četných pracovních týmů CLECATu – ať již do jeho institutů, zaměřených kupříkladu na záležitosti letecké logistiky, problematiku cel a nepřímých daní a také na železniční a silniční dopravu – vedle bezpečnosti dodavatelských řetězců. Samostatné pracovní skupiny pokrývají rovněž záležitosti digitalizace a kyberbezpečnosti.

Zmínku a ocenění rovněž zaslouží Informační zpravodaj (Newsletter) CLECATu, vycházející v angličtině v průměru dvakrát do měsíce v rozsahu 10 až 15 tištěných informací. Na jedné straně se věnuje aktualitám z oboru a dále slouží k velice pružnému přenosu informací z Evropské unie přímo do podnikavé sféry. A tituly pravidelných kapitol to potvrzují: třeba „News from Brussels“ a dále aktuality letecké, námořní, silniční i drážní; trvalé kapitoly mají témata Bezpečnost dodavatelských řetězců, Udržitelná logistika, Brexit, Cla a obchod.

CLECAT před řádkou let nahradil evropskou kancelář světové spediční organizace FIATA, které zůstala světová témata, a vytvořil nejen kvalitní partnerství vůči Evropské unii, ale vůbec formulování evropské spediční politiky. Loni došlo k přijetí plánu priorit do roku 2024 a v té souvislosti lze zmínit problematiku elektronických dopravních dokladů, aplikaci celního řádu EU včetně formalit pro export a import, záležitost Brexitu včetně minimalizace bariér a podpory role speditérů, záležitosti kontejnerové plavby a námořní spedice, aplikace 1. mobilitního balíku EU na sektor včetně věcí kolem silniční bezpečnosti, kvality drážních nákladních služeb, letecké bezpečnosti a pozemní manipulace, Evropské zelené dohody na úseku emisí, ale i problematiku krádeží zásilek a kriminality.

CLECAT nyní sdružuje 19 národních spedičních svazů jakožto členů řádných, 2 členy přidružené (Makedonii a Turecko) a 3 členy pozorovatelské (Švýcarsko, Norsko, Ukrajinu); žel českou národní spedici v žádné z těchto skupin nenajdeme.

Jiří Kladiva

Foto: archiv

spinner