Cíle udržitelného rozvoje: Roste důraz na kvalitní vzdělávání, apel na ekonomickou stabilitu zůstává

Cíle udržitelného rozvoje: Roste důraz na kvalitní vzdělávání, apel na ekonomickou stabilitu zůstává

23.4. - Stále větší význam má pro českou veřejnost oblast kvalitního vzdělávání. Pro mladé do 29 let je to dokonce nejdůležitější oblast rozvoje české společnosti. Vyplývá to z aktuálního výzkumu postoje Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) realizovaného agenturou Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Česká republika se celosvětově v oblasti plnění SDGs umístila podle poslední Zprávy o udržitelném rozvoji 2023 na 8. místě a oproti předcházejícímu roku poskočila výše o 5 příček.

Znalost SDGs v české populaci je během posledních dvou let stabilní. Třetina Čechů má o nich alespoň základní povědomí, 61 procent o nich alespoň slyšelo. „Průzkum ukázal, že druhým nejčastějším zdrojem informací o SDGs jsou nevládní organizace a soukromý sektor. Ze své pozice se proto Asociace i její členové snaží udržitelnost do veřejného prostoru prosazovat různými cestami, třeba prostřednictvím prestižních Cen SDGs. Věříme, že povědomí o globálních cílech poroste,” řekla k výsledkům zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

V roce 2022 se na vnímání jednotlivých SDGs mezi Čechy podepsala válka na Ukrajině a nestabilní ekonomická situace. Dlouhodobě zůstává nejdůležitější osobní prioritou zdraví a kvalitní život, letos ale významně narostla důležitost vzdělání – a to jak osobní, tak apel na vládu, aby se této oblasti věnovala prioritně. „Jednoznačně platí, že vzdělávání je cestou k podpoře řešení mnoha problémů a témat, ať už jde o zdraví, udržení míru nebo zvyšování životní úrovně, a současně zásadní podmínkou pro spokojený a úspěšný život. Proto je tak důležité usilovat o zajištění kvalitního vzdělání dostupného pro všechny,” řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

„Podle názoru české veřejnosti by se měl vzdělávací systém více zaměřit zejména na podporu softskills jako je kritické myšlení, komunikační a kreativní dovednosti a také na podporu zvídavosti, která je silným hnacím motorem inovací. S rostoucí rolí moderních technologií a AI budou tyto dovednosti důležitější než kdy dříve,” řekla Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.

Umíme hospodařit s vodou, snažíme se o rovnost mužů a žen

Podle veřejnosti v Česku úspěšně řešíme především cíle zaměřené na pitnou vodu a kanalizaci, rovnost mužů a žen nebo dostupné a čisté energie. Tento trend potvrzuje i Zpráva o udržitelném rozvoji, u všech těchto Cílů je Česká republika velmi daleko v jejich dosahování. Jediným zcela dosaženým cílem u nás zůstává boj s chudobou.

Asociace společenské odpovědnosti, která vnímání SDGs v Česku dlouhodobě sleduje, si je vědoma toho, že nejen ve vzdělávání posouvají společnost dopředu inovativní projekty firem, organizací, škol nebo veřejné správy. I proto už sedmým rokem vyhlásila prestižní Ceny SDGs. Kategorii vzdělání doplní diverzita, rovnost a inkluze; inovace, technologie a cirkulární ekonomika; rozvojová spolupráce, mír a partnerství; změna klimatu a biodiverzita a mladý lídr. Letošní novinkou je zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové, významné osobnosti české diplomacie, která náhle zemřela v roce 2022.

Do uplynulých šesti ročníků se přihlásilo přes 1500 projektů, samotné zapojení pro ně znamená zviditelnění, zvýšení důvěryhodnosti a reputace nebo nezávislé hodnocení od odborníků v daném oboru. Letošní přihlašování na webu www.cenysdgs.cz končí už za týden 30. dubna.

(pav)

Obr.: Ceny SDGs

spinner