​Raben Group: Loňský náročný rok předznamenal novou realitu logistiky

​Raben Group: Loňský náročný rok předznamenal novou realitu logistiky

Rok 2020 vstoupí do historie jako mimořádně náročné období pro mnoho průmyslových odvětví. Skupina Raben Group uzavřela loňský rok, který byl ve znamení pandemie covidu-19, nárůstem tržeb, jež přesáhly 1,26 miliardy EUR. Nové investice, rozšíření nabízených služeb a řada ocenění jsou nejlepším důkazem toho, že skupina se s výzvami roku 2020 vypořádala nadmíru úspěšně.

Vlivem událostí minulého roku se celý logistický sektor musel stát flexibilnějším a rychle se přizpůsobit novým, neustále se měnícím podmínkám. Skupina Raben Group od začátku věnovala maximální pozornost nejen bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců a dodavatelů, ale také zajištění kontinuity provozu a poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni.

Společnost považuje loňský rok s tržbami na úrovni 1,26 miliardy EUR za úspěch. Mezi hlavní odvětví, pro něž skupina Raben Group v roce 2020 zajišťovala služby, patří potravinářství (30%), spotřební technologie (21%), automobilový průmysl (17%), maloobchod (12%), chemický průmysl (11%) a odvětví rychloobrátkového spotřebního zboží (9%). V rámci evropské logistické sítě měla ze služeb poskytovaných skupinou Raben Group již tradičně největší podíl silniční přeprava (66%), následovaná smluvní logistikou (13%), celovozovou a kombinovanou přepravou (8%), logistikou čerstvých potravin (8%), lead řešeními (4 %) a leteckou a námořní přepravou (1%).

„Rok 2020 byl bohatý na výzvy. Události, které se během tohoto období odehrály, budou mít významný dopad nejen na rok 2021, ale i roky další. Současná pandemie změnila obchodní realitu všech společností na trhu. Naším úkolem bylo zachovat kontinuitu provozu nejen naší společnosti, ale rovněž našich zákazníků. Ani v této nepříznivé situaci jsme však v žádném případě nezaháleli. Právě naopak, přijali jsme řadu opatření, aby negativní dopady stávající situace byly co možná nejmírnější. Proto celý náš tým vynaložil veškeré úsilí, aby zajistil plynulý provoz, podpořil naše zákazníky a umožnil dodání požadovaných produktů. Díky naší politice vědomého utváření portfolia zákazníků jsme i navzdory obtížné situaci na trhu dosáhli dobrých finančních výsledků. I to je nejlepším objektivním důkazem, že Raben tvoří ‚Lidé s drivem‘. Díky jejich nasazení a vášni pro logistiku se naši zaměstnanci dokázali rychle přizpůsobit novému pracovnímu prostředí a úspěšně čelit výzvám roku 2020,“ uvedl Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. Došlo tak na další rozvoj digitalizace procesů a pandemie rovněž ukázala, že stále populárnější práce z domova a větší důraz na nové technologie jsou nejen nezbytné, ale také efektivní.

Důraz na digitalizaci a automatizaci

V oblasti inovací se Raben Group zaměřuje na digitalizaci na mnoha úrovních, od fyzických procesů až po robotizaci kancelářských činností pomocí technologie RPA (robotická automatizace procesů). V oblasti automatizace zavádí pokročilá IT řešení, jakými jsou například platformy, které automaticky poskytují informace zákazníkům, a platformy s údaji o předpokládané době doručení zásilky (ETA). V oblasti automatizace a robotizace skladů zavádí Raben zařízení pro měření zásilek, autonomní poloautomatické vysokozdvižné vozíky, kolaborativní robotická ramena, senzory Internetu věcí (IoT) a řadu dalších řešení určených ke zvýšení efektivnosti skladových a přepravních procesů. S ohledem na robotickou automatizaci procesů je nutno vyzdvihnout implementaci robotického softwaru, který asistuje uživateli u specifických aplikací (WMS/TMS/FK) nebo na rozhraní různých systémů IT, popřípadě uživatele zcela nahrazuje.

V zájmu bezpečného doručování a ve snaze zajistit dodržování doporučených vzdáleností mezi zúčastněnými osobami zavedla skupina Raben Group novou službu pro řešení sběrných zásilek známou pod zkratkou PCD (Picture Confirming Delivery), česky potvrzení o doručení fotodokumentací, která umožňuje bezkontaktní potvrzení doručení příslušné zásilky prostřednictvím pořízené fotografie. Díky automatické registraci údajů, týkající se nejen stavu zásilky, ale také data, času a místa dodání, a dokonce i poznávací značky dodávkového vozu, má jak odesílatel, tak příjemce větší jistotu, že doručení bylo řádně provedeno v daném čase a na daném místě. Zákazník má ihned k dispozici doklad o doručení na platformě myRaben v modulu myTrack&Trace. Řešení PCD umožňuje vyzvednutí zásilky i osobami, které jsou v karanténě.

Vzhledem k rychlé digitalizaci segmentu B2B a za účelem plnění požadavků zákazníků spustila skupina v říjnu nové webové stránky, které lze používat také v režimu offline. Intuitivní nabídka zajišťuje návštěvníkům snadný přístup do zákaznické zóny a na platformu myRaben.com. Webové stránky obsahují širokou škálu informací a materiálů o řešeních v rámci daného sektoru a umožňují rychlé spojení se zákaznickým oddělením.

(pav) 

Foto: Raben Group

spinner