CER: Železnice má být v čele udržitelné a inteligentní mobility

CER: Železnice má být v čele udržitelné a inteligentní mobility

Evropští ministři dopravy, kteří se začátkem června virtuálně sešli na zasedání Rady EU, přijali dva důležité soubory závěrů Rady o železnici v EU a o strategii EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) oceňuje zejména práci portugalské vlády pod vedením ministra Pedra Nuna Santose, která vypracovala závěry Rady „Postavit železnici do čela udržitelné a inteligentní mobility“.

V těchto závěrech Rada jednoznačně uznává ústřední roli, kterou musí železnice hrát pro zvýšení celkové udržitelnosti hospodářství EU a pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu.

Text se dotýká otázek, které mají pro rozvoj odvětví klíčový význam, jako jsou: dopad covidu 19 na mobilitu v EU a na železnice, potřeba podpory výzkumu a inovací v železniční dopravě, úloha přechodu na jiný druh dopravy, význam TEN T a koridorů pro nákladní železniční dopravu, modernizace nočních vlaků, potřeba posílit služby dálkové a přeshraniční (vysokorychlostní) osobní železniční dopravy, ERTMS a úsilí vyvíjené za účelem další digitalizace služeb osobní a nákladní dopravy. Výkonný ředitel CER Alberto Mazzola řekl: „Musím poblahopřát portugalskému předsednictví a celé Radě, že se jednomyslně shodly na textu, který je ambiciózní a má jasné cíle. Závěry Rady jsou jasnou výzvou k odvážnému přístupu k modálnímu posunu a k politikám, které by jej měly uskutečnit. Očekáváme, že budou představovat skutečnou politickou agendu, kterou se Rada spolu s ostatními orgány EU bude řídit v blízké i vzdálenější budoucnosti – počínaje příští revizí nařízení o TEN T.“

Pokud jde o závěry Rady ke strategii Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, CER zdůrazňuje zásadní význam jejího šestého odstavce (vyzývá k tomu, aby se zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“) promítly do opatření dopravní politiky pro všechny druhy dopravy a napříč nimi.

CER rovněž podporuje práci na mezinárodní platformě pro osobní železniční dopravu a vypracování akčního plánu na podporu mezinárodní osobní železniční dopravy.

Alberto Mazzola dále uvedl: „V tuto chvíli je nevyhnutelné doufat v konstruktivnější postoj Rady k důležitým dokumentům, jako je například probíhající revize směrnice o eurovinětě“.

(lan)

Foto: LAN

spinner