Anketa DN: Železniční doprava funguje i v nepříznivých podmínkách

Anketa DN: Železniční doprava funguje i v nepříznivých podmínkách

Již přes rok trvající pandemie koronaviru se podepsala na všech druzích dopravy. Jakou představu mají o vývoji na trhu v letošním roce železniční dopravci, na to jsme se zeptali zástupců některých firem.

1. Pandemie koronaviru se podepsala na výsledcích všech dopravců. Jaký vývoj na trhu železniční nákladní dopravy očekáváte v letošním roce?

2. Evropská unie si klade za cíl převést do roku 2030 30% výkonů silniční nákladní dopravy s délkou přepravy nad 300km na železniční nebo vodní dopravu. Vidíte tento cíl za současné situace jako reálný a co by napomohlo k jeho naplnění?

Jan Stejskal, manažer železničních přeprav DB Schenker

1. I přes velmi nestabilní situaci na trhu očekáváme víceméně stabilní vývoj objemů přeprav. My i naši zákazníci jsme se během roku s koronavirem naučili v dané situaci pracovat tak, aby dopady pandemie na dopravu zboží byly co nejmenší. Nedokážeme ovšem predikovat možné dopady uvažovaného lockdownu a uzavření provozu fungujících firem, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

2. Je to velmi ambiciózní plán. S ohledem na aktuální situaci, známou kapacitu současné infrastruktury a pandemií ovlivněný stav veřejných financí spojený s možností a ochotou jednotlivých států do infrastruktury koordinovaně investovat, jej nepovažujeme za uskutečnitelný v daném rozsahu a časovém rámci. Následující 2 až 3 roky nám ovšem naznačí směr budoucího vývoje.

Milan Měšťák, předseda představenstva RM LINES

1.Očekávám pokračující útlum, bude hodně záležet na vývoji po březnovém lockdownu.

2. Tento cíl vidím jako absolutně nereálný. Na železniční síť, její poslání a výslednou podobu ne za 10, ale za 50 let je třeba se dívat vizionářsky a postupně budovat mozaiku – zatím jsme svědky přístupů z hlubin 90. let.

Bohdan Lýsek, jednatel Rail Cargo Group

1. Pandemie se podepsala na různých komoditách různě. Například na potraviny (obiloviny) to nemělo moc vliv, v chemii dezinfekční prostředky dokonce narostly. Pokles určitě v přepravách benzinu a nafty (téměř se necestuje), výrazný pokles v automotivu (nekupují se nová auta + nástup elektromobility), s čím souvisí pokles rudy, šrotu, uhlí, ocelových výrobků atd. Paradoxně se díky téměř zrušené mezinárodní osobní dopravě zvětšila kapacita dráhy pro nákladní dopravu, zrychlil se obrat souprav a železnice se stala konkurenceschopnější. Také nemá takové problémy na hranicích mezi státy s testováním na covid‑19 jako řidiči kamionů. Vývoj na trhu železniční nákladní dopravy očekávám podobný jako v druhém pololetí 2020.

2. EU si podobný cíl klade pravidelně už od svého vzniku a stále nic. Osobně tomu za současné situace a podmínek nevěřím. K naplnění cíle pomůže výrazná finanční podpora segmentu přeprav jednotlivých vozových zásilek, kde jsou fixní náklady na seřaďovací stanice a jejich personál příliš vysoké, což činí tento segment nekonkurenceschopný proti silnici. Tato eventuální podpora ale narazí na silnou silniční lobby a dle mého názoru je neprůchodná. Segment ucelených vlaků podporu nepotřebuje. Další důležitá pomoc je podpora vleček (první/poslední míle), aby se zboží do/z železničních vozů dostávalo přímo u odesílatelů/příjemců bez překládek do/z kamiónů. Toto samozřejmě neplatí u intermodálních přeprav přes kontejnerové terminály.

Michal Gajdoš, CEO IDS Cargo

1. Společnost IDS CARGO, a.s., je naštěstí jedna z těch, které se současná krize dotkla méně. Důvodem je široké a vyvážené portfolio kontraktů. Rizikové, respektive na pandemii citlivější komodity, na kterých se situace podepsala nejvíce, děláme pouze okrajově. Každopádně vnímáme zvýšený tlak na ceny železniční dopravy, ale tady zase dokážeme reagovat na straně nákladů rychleji, než větší státní nebo nadnárodní společnosti.

Pokud se situace ohledně covidu‑19 zásadně nezhorší, žádný dramatický pokles poptávky neočekáváme.

2. Bohužel jde pravděpodobně jen o zbožné přání. Na příkladu v podobě jednotného evropského zabezpečovače vidíme, že termíny se dají považovat za pouhé vize a je velmi snadné je změnit a odsouvat. Zatím vše spěje spíše k přesunu zboží ze železnice na silnici, a to bez nadsázky. Podpora přesunu zboží na železnici je však nedostatečná.

Luboš Fronk, Business Development Manager LINEAS

1. Pandemie covid‑19 postihla lidstvo na celé planetě. Dotkla se nejenom služeb, průmyslu, ekonomiky, ale zejména myšlení lidí. Donutila nás se zastavit a přemýšlet nad věcmi, které jsme v posledních letech prosperity, míru, vysoké úrovně a dostupnosti medicíny prakticky vytěsnili z našich životů. Najednou zase řešíme otázky života a smrti, jistot a hodnot. Vidíme, že není vše v našich silách a možnostech. Nevíme, co bude zítra. Nedovolím si tedy ani já předpovídat. Ale za společnost Lineas mohu říct, že se přizpůsobujeme a nabízíme na trhu nové linky, zajišťující zdravý chod a růst.

2. Ten cíl je i náš, jsme součástí Evropské unie. Nakolik je reálný, o tom můžeme polemizovat, každopádně je to cíl, který je v zásadě dobrý a stojí za to za ním jít. Kromě uhlíkové stopy je tady sociální aspekt. Řidiči nákladní dopravy v podstatě bydlí v kabině kamionu, na parkovištích, dálničních odpočivadlech a benzínkách. Jejich rodinný život, to jsou v podstatě úlomky z krátkých chvil volna. Doprava musí být rychlá a levná. Převést významnější část dopravy se může pouze za předpokladu, že tento základní požadavek dodržíme. Zavádění jakýchkoliv změn se většina lidí vždy brání. To je v každé oblasti. I přesto však inovujeme a věci měníme, vyvíjíme. Lineas stále rozšiřuje inovativní síť systémových vlaků, pravidelných linek, kde jsou intermodální i konvenční vagony. Spojujeme přístav Antverpy i Rotterdam s mnohými průmyslovými oblastmi po celé Evropě s poměrně krátkým tranzitním časem. Naše linky se stále rozrůstají a jde to dobým směrem. Budoucnost vidím ve větší síti terminálů a logistických center s dostupností železniční vlečky. Velmi fandím takovým projektům, v České republice něco takového vzniká v Mošnově. Cestu vidím také ve větší spolupráci silničních a železničních dopravců. Řidiči nákladních vozidel by tak mohli vozit zboží na kratší vzdálenosti v dosahu terminálů a po pracovním výkonu trávit čas s rodinami a svými koníčky. Jak říkám, ten cíl je dobrý, je potřeba za tím jít a jestli je nesplnitelný, aspoň se tomu přiblížit.

Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ

1. Meziroční pokles všech dopravců v nákladní železniční dopravě v hrtkm byl téměř 8% – výkon v roce 2020 se ve srovnání s rokem 2019 snížil o 2760024610 na 32059664687 hrtkm. Letošní situaci je těžké predikovat, protože vývoj je závislý na produkci průmyslu, zemědělství, vývoji pandemie koronaviru a kůrovcové kalamity a také v neposlední řadě na cenách emisních povolenek. Netroufám si po výsledcích za pouhý jeden měsíc letošního roku nic odhadovat…

2. Nikdy nebyl a ani nikdy nebude. Ani za normální, ani za současné situace. Bohužel.

(lan)

Foto: SŽ

spinner