Contacts

The publisher of „Dopravní noviny“ is: České dopravní vydavatelství, s. r. o. 

Petýrkova 1959/11 CZ 148 00 Praha 4 

Phone: +420 226 205 076 – editors,  +420 226 205 070 – advertisement and subscription 

E-mail: redakce@dnoviny.cz, inzerce@dnoviny.cz

spinner