Zeptali jsme se

Zeptali jsme se

plk. Mgr. Lubomíra Doskočila z Generálního ředitelství cel, zástupce ředitelky odboru 21 – Celního a vedoucí oddělení 212 – Původu zboží, celní hodnoty a celní nomenklatury.

V červnu jste pro Dopravní noviny uvedl, že firmy, které neměly zkušenosti s obchodem s třetími zeměmi, musely kvůli brexitu investovat do nákupu příslušných IT systémů a proškolení svých zaměstnanců, případně využívat služeb profesionálních celních zástupců. Probíhá vše nyní bezproblémově?

Ano, počet dotazů a řešených problémů týkající se problematiky brexitu významně poklesl. Firmy se již adaptovaly na nové „podmínky“ obchodu mezi EU a Velkou Británií. Problém, který bohužel přetrvává, je v oblasti potvrzování výstupů zboží na vnější hranici EU, a to zejména ve Francii. Vinou technologických problémů francouzských informačních systémů chybí data o ukončení celé řady vývozů. Vývozci tudíž musí předkládat tzv. alternativní důkazy, které jsou předkládány v papírové podobě, což je časově i personálně náročné jak pro samotné vývozce, tak i pro celní orgány.

Vzhledem k tomu, že pro dopravu a logistiku začíná vánoční sezóna výrazně dříve než v prosinci a letos je patrný nedostatek dopravních kapacit, objevují se nějaké komplikace kvůli většímu nárůstu celních odbavení, respektive očekáváte výraznější vytížení kapacit celních pracovišť v kratším časovém období?

Zatížení celních úřadů roste průběžně již několik posledních let. Vliv má mimo jiné celosvětový vzestup dovozů tzv. e‑commerce zásilek, dále pak brexit a v neposlední řadě určitou roli hraje i sezonní poptávka, tzn. i vánoční sezóna. Nicméně žádné významné komplikace ze strany celních úřadů nepředpokládáme.

Letos také dochází ke změně cla a DPH u levných zásilek z Číny. Jaké máte s tímto zkušenosti, případně jak se této změně přizpůsobují zákazníci?

Vzhledem k tomu, že Parlament ČR neschválil novelu zákona o dani z přidané hodnoty s původně plánovanou účinností k 1. 7. 2021, ale s největší pravděpodobností k 1. 10. 2021, měli zákazníci ještě několik měsíců se na tuto výraznou změnu připravit. Celní správa ČR spustila informační kampaň k této problematice, která je dostupná na www.celnicka.cz. Příjemci zásilek ze třetích zemí, kteří budou nově platit DPH i u zásilek o hodnotě do 22 euro, si můžou zvolit, zda se nechají v celním řízení zastoupit (za poplatek), nebo si zásilku na celním úřadě projednají sami. V případě, že se bude jednat o zásilku přepravovanou Českou poštou, s. p., je možné využít k podaní celního prohlášení nově vytvořenou aplikaci eCeP, která je dostupná na cPortálu Celní správy ČR, který je dostupný na https://cportal.celnisprava.cz/.

(lan)

Foto: Celní správa ČR

spinner