Výhody digitálních standardů

Výhody digitálních standardů

28.10. - V říjnu 2021 spojila společnost DACHSER síly s dalšími společnostmi z logistického průmyslu a založila neziskovou nadaci Open Logistics Foundation. V tomto rozhovoru hovoří CEO skupiny DACHSER Burkhard Eling a její CDO Stefan Hohm o pozadí a cílech, stejně jako o limitech této iniciativy, která usiluje o zvýšení digitalizace a standardizace v odvětví logistiky.

Pane Elingu, pane Hohme, nezisková nadace pro založení open-source komunity - o co se vlastně jedná?

B. Eling: Všechny strany v logistickém řetězci velmi usilovně pracují na digitalizaci svých procesů. Protože neexistuje něco jako soběstačná logistická společnost, spolupracujeme s mnoha různými subjekty včetně zákazníků a servisních partnerů. Tuto spolupráci můžeme ještě zefektivnit tím, že budeme zavádět stále více společných standardů a stavebních prvků. Společně se zakládajícími členy nadace Open Logistics Foundation jsme učinili první krok. Nyní jde o to přesvědčit ostatní účastníky trhu, že tyto standardy jsou užitečné. Koneckonců čím více společností bude následovat tohoto příkladu, přidá se k iniciativě a zapojí se, tím větší bude šance na zavedení celoplošně uznávaných standardů.

S. Hohm: Společnost DACHSER se dlouhodobě zasazuje o společné standardy, což je přístup, který se nám i všem v dodavatelském řetězci vždy dlouhodobě vyplácí. Vezměme si například čárový kód EAN 128 nebo sériový kód přepravních kontejnerů SSCC: k jejich používání jsme se zavázali již na počátku a jako člen standardizačního orgánu GS1 (dříve známého jako CCG) jsme skutečně tvrdě bojovali za pravidla jejich používání, aby se zajistilo jejich rozšíření napříč odvětvími. Náš závazek vůči nadaci Open Logistics Foundation se řídí stejnou logikou jako naše práce v GS1, která se sama aktivně angažuje i v Open Logistics e.V., podpůrném sdružení této nadace. Stejně jako GS1 i Open Logistics Foundation je způsob, jak z určitých hardwarových a softwarových komponent udělat de facto standardy a poskytnout uživatelům nejen doporučení, ale také řádky kódu. To vše je založeno na otevřeném zdrojovém kódu.

Co tím myslíte?

S. Hohm: Open source je software, jehož zdrojový kód mohou vidět a používat ostatní. Na tomto principu fungují webové prohlížeče, jako jsou Firefox a Chrome, nebo Linux, nejrozšířenější operační systém na světě. Také společnost DACHSER používá software a komponenty s otevřeným zdrojovým kódem již více než 15 let. V současné době tak činíme ve více než 70 programech a aplikacích. Komunita open-source se opírá o kolektivní inteligenci mnoha lidí, v několika případech o altruistické motivy a velmi často o společný cíl – zjednodušit procesy, sdílet náklady na vývoj a získat další podíl na trhu.

Co tento přístup znamená pro Open Logistics Foundation?

S. Hohm: Existuje technická platforma nazvaná Open Logistics Repository, kde jsou otevřené a volně k dispozici softwarové a hardwarové komponenty, rozhraní a referenční implementace. My a ostatní členové můžeme k této platformě bezplatně přistupovat, vyvolat kód libovolné standardní aplikace a použít jej jako základ například pro rozšíření vlastních aplikací nebo rychlejší nastavení nových produktů a obchodních modelů. Je jen na nás, které kódy, koncepty nebo projekty budeme importovat. Ale rozhodně nebudeme sdílet nic, co by nám poskytovalo skutečnou konkurenční výhodu.

B. Eling: Na standardizaci nám záleží zejména proto, že pokud jde o určité „univerzální aplikace“, standardizace snižuje režijní náklady – naše i celého odvětví. Dnes se často stává, že vzájemně nekompatibilní, izolovaná řešení brání pragmatickému propojení partnerů a zákazníků. Nechceme také plýtvat omezenými a cennými vývojovými zdroji na programování každého řádku kódu pro standardní aplikaci. Mnohem smysluplnější je pro nás stavět na standardu a pak vytvořit naše nezaměnitelné DACHSER USP (Unique Selling Proposition – jedinečná prodejní nabídka) s vlastními daty a přístupy. To nám umožňuje vytvořit pro naše zákazníky skutečnou přidanou hodnotu.

S. Hohm: Inteligentní logistika závisí na schopných IT systémech. Společnost DACHSER se této zásady drží již mnoho desetiletí. Jsme známí vynikajícím vlastním vývojem IT, a to se nezmění. Nadále budeme sami organizovat architekturu našich klíčových systémů a samozřejmě budeme pokračovat v programování vlastních aplikací – ale do našeho portfolia budeme také začleňovat řešení, která jsou dostupná na trhu. A stejně důležité pro mě je, že používání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem snižuje naši závislost na komerčních poskytovatelích – open source se neodpojuje.

Pane Elingu, existují nějaké příklady standardních aplikací pro celé odvětví spojené s Open Logistics Foundation?

B. Eling: Existuje jedna aplikace, kterou Open Logistics Foundation aktivně vyvíjí a pro kterou již bylo zveřejněno několik prvních řádků kódu: digitální nákladní list eCMR pro přeshraniční přepravy. Kromě toho jsme také předložili návrhy na standardní aplikace, jako je například aplikace pro řidiče. Poskytovatelé logistických služeb mají většinou vlastní izolované řešení pro víceméně stejné funkce, a to informace o objednávkách, plánování trasy a řízení doby odpočinku. Standardní aplikace, jako je ta zmíněná, neposkytují nikomu v oboru skutečnou konkurenční výhodu. Společný standard s otevřeným zdrojovým kódem naopak snižuje režie společnosti DACHSER i všech ostatních, podporuje spolupráci a uvolňuje tolik potřebné vývojové zdroje.

Nepřináší tato open-source komunita určitá rizika? Vždyť jsou v ní i vaši konkurenti.

B. Eling: Já to tak nevidím. Antimonopolní legislativa výslovně podporuje vývoj open-source programů, které slouží obecnému dobru. A znovu: nesdílíme žádné informace, procesy, programy nebo aplikace, které by společnosti DACHSER poskytovaly konkurenční výhodu. Nezveřejňujeme ani žádné ceny nebo citlivé údaje o zákaznících. Kromě toho byly nastaveny procesy dodržování pravidel, které umožňují spolupráci mezi společnostmi a zabraňují nekalým praktikám.

S. Hohm: Budeme pokračovat ve vývoji udržitelného softwaru a chytrých procesů, které budou k dispozici pouze nám a našim zákazníkům. V budoucnu však budeme sdílet základní aplikace a řádky kódu, abychom mohli využívat dlouhodobé výhody průmyslových standardů zavedených mezi zákazníky a konkurenty. Transparentnost, dostupnost a dodržování předpisů jsou nejvyššími prioritami naší každodenní práce.

Jak důležitý je přístup založený na otevřeném zdrojovém kódu pro odvětví logistiky? A co to znamená pro společnost DACHSER?

S. Hohm: Otevřený zdrojový kód usnadňuje digitalizaci, což z něj činí klíčový faktor úspěchu pro celý logistický průmysl. Digitalizace znamená propojení – a toho lze dosáhnout jedině společným postupem. Co je potřeba k tomu, aby byl open source v logistice úspěšný? Kreativní přístup, naprostá transparentnost, společné aplikace, maximální využitelnost a úsilí k zapojení všech společností.

B. Eling: Digitalizace nám dává příležitost přehodnotit způsob, jakým řídíme naše procesy, jak navrhujeme naše pracovní prostředí a spolupracujeme s našimi zákazníky a partnery v dodavatelském řetězci. Pokud se nám podaří myslet a jednat více digitálně ve všech oblastech, uděláme velký krok k naplnění našeho poslání učinit ze společnosti DACHSER nejintegrovanějšího poskytovatele logistických služeb. Open source a náš závazek vůči Open Logistics Foundation jsou důležitou součástí této cesty, protože nám umožňují nasadit naše cenné lidské zdroje při vývoji softwaru způsobem, který přináší větší přidanou hodnotu. Tím nejen zkvalitňujeme jejich práci, ale také zajišťujeme náš ekonomický úspěch. To jsou velmi dobré důvody, proč od počátku podporovat Open Logistics Foundation a zavázat se k vytváření průmyslových standardů.

(pav)

Logo: Open Logistics Foundation

spinner