Předseda ÚOHS zvýšil firmě Lorence Logistik pokutu za kartelovou dohodu

Předseda ÚOHS zvýšil firmě Lorence Logistik pokutu za kartelovou dohodu

2.11. - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zvýšil z původních 2,1 milionu na 2,4 milionu korun pokutu pro společnost Lorenc Logistic, kterou firma dostala za kartelovou dohodu. Společnost proti původní pokutě podala rozklad, rozhodnutí je pravomocné. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

"Sankce neměla být stanovena na základě obratu soutěžitele za rok 2019, nýbrž z již dostupných údajů za rok 2020. Při výpočtu na základě účetních podkladů za rok 2020 pak byla pokuta pro soutěžitele Lorenc stanovena na 2,413.000 korun. Podatel rozkladu si musí být vědom skutečnosti, že v druhostupňovém řízení u Úřadu může být pokuta i zvýšena," uvedl Mlsna.

Lorenc Logistic dostala spolu se společností Expres Van letos v červnu pokutu za to, že v souvislosti s veřejnými zakázkami Správy železnic na přepravu obchodních balíků pro roky 2014 až 2016 a 2016 až 2018 koordinovaly svou účast a nabídky tak, aby zakázku získala společnost Expres Van. Tato firma byla navíc potrestána zákazem účasti ve veřejných zakázkách na dva roky, zaplatila také pokutu 754 000 korun.

Lorenc Logistic přistoupila v prvostupňovém řízení na takzvané narovnání s ÚOHS, za což dostala o 20 procent nižší pokutu ve výši 2,1 milionu korun a nebyl jí uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Proti výši pokuty následně podala rozklad k předsedovi úřadu, kde argumentovala tím, že její jednání nemělo žádný dopad na hospodářskou soutěž a že z tohoto jednání neměla žádný prospěch. Výši pokuty označila za nespravedlivou ve srovnání s pokutou uloženou Expres Van.

Mlsna, který rozkladu nevyhověl, zdůraznil, že odmítá snahu o zlehčování tohoto protisoutěžního jednání. "V případě zakázaných dohod typu 'bid rigging' není primárně postihován výsledek nebo dopad jednání ve shodě, ale samotné jednání jako takové – zakázaná cílová dohoda," uvedl Mlsna.

Rozhodnutí je pravomocné a firma musí pokutu zaplatit. Rozhodnutí předsedy ÚOHS může napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, podání žaloby ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.

(čtk)

Foto: ÚOHS

spinner