ŘSD zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38

ŘSD zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38

25.10. - Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat obce Církvice na silnici I/38. Součástí stavby byly mimo jiné tři mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny. Během výstavby musela být provedena také přeložka ropovodu Družba.

„Jedná se o další otevření obchvat obce s velkým dopadem. Ať už pro místní obyvatele, kteří dlouhá léta museli snášet průjezd tranzitní dopravy téměř středem své obce, tak je to významná stavba i pro zkapacitnění celého tahu silnice I/38, která spojuje Liberecký kraj se Středočeským, Vysočinou i Jihomoravský kraj,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

„Po otevření obchvatu Olbramovic a další části průtahu Mělníkem se tak jedná o další důležitou dopravní stavbu, která pomůže dopravě ve středních Čechách,“ dodal ministr Kupka.

„Nová čtyřkilometrová přeložka u obce Církvice je další z řady staveb, jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významném silničním tahu I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na dnes zprovozněnou stavbu naváže v následujících letech přeložka Malín – Kuchyňka, kde aktuálně dokončujeme výkupy pozemků a připravujeme podání žádosti o stavební povolení,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

(pav)

Foto: Ministerstvo dopravy

spinner