Čisté tržby společnosti Scania se snížily o 18 procent na 125 125 milionů SEK

Čisté tržby společnosti Scania se snížily o 18 procent na 125 125 milionů SEK

16.3. - „Ačkoli byl celý rok 2020 výrazně ovlivněn pandemií COVID-19, ze všech sil jsme se snažili poskytovat našim zákazníkům služby a díly potřebné k tomu, aby mohli provozovat své podnikání. Přirozeně bylo naší prioritou také úspěšně se vypořádat s provozními a finančními dopady na naše vlastní podnikání, protože jsme v důsledku pandemie COVID-19 čelili výkyvům poptávky a narušením v dodavatelském řetězci. Pandemie sice začala silně ovlivňovat počet přijatých objednávek i kapacitu dodávek, ale naštěstí se nám podařilo rychle omezit náklady a zachovat hotovost,“ uvedl k loňským výsledkům společnosti Scania její prezident a generální ředitel Henrik Henriksson.

„S ohledem na dlouhodobé ambice společnosti Scania pandemie rovněž urychlila potřebu snižování strukturálních nákladů. Aby bylo možné pokračovat ve velkých investicích do nových technologií podporujících přechod směrem k udržitelné dopravě, bylo nutné přijmout určitá opatření. Tato bolestná, avšak nezbytná rozhodnutí vedla k uzavření výrobních závodů a snížení počtu zaměstnanců.

Od druhé poloviny roku 2020 se poptávka po nákladních vozidlech začala výrazně zvyšovat, avšak u autobusů a autokarů zůstala slabá. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se dodávky vozidel téměř vrátily na úroveň předchozího roku,“ pokračoval Henrik Henriksson.

„Peněžní tok v segmentu vozidel a služeb byl silný díky efektivnímu řízení zásob a principu společnosti Scania vycházejícímu z výroby řízené poptávkou. Naše úsilí o transformaci strukturálních nákladů pokračovalo i ve čtvrtém čtvrtletí. V segmentu finančních služeb se potřeby zákazníků spočívající v posunutí plateb u jejich finančních smluv vrátily ve druhé polovině roku 2020 na standardní úroveň. Ve čtvrtém čtvrtletí již drtivá většina našich zákazníků přešla zpět ke svým původním platebním plánům,“ dodal Henrik Henriksson.

Údaje získané z propojených vozidel Scania ukazují, že dopravní operace jsou stále vykonávány v poměrně vysoké míře, zejména v oblasti dálkové dopravy, distribuce a stavebnictví, ale také v případě městských autobusů. To dokládá potřebu investic, což se odráží rovněž v našich objednávkách. Příjem objednávek na nákladní vozidla se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil o 55 procent ve srovnání s předchozím rokem. Po náročném začátku loňského roku jsme nyní v pozici silné společnosti vyznačující se dobrou strukturou nákladů a připraveností využít rostoucí poptávky. Situace v dodavatelském řetězci je však v mnoha oblastech napjatá, což má za následek narušení výroby a zvýšení nákladů. Pokračující pandemie COVID-19 také prodlužuje nejistotu,“ pokračoval Henrik Henriksson.

Po celý tento bouřlivý rok jsme se soustředili na náš závazek dekarbonizovat naše produktové portfolio. Schopnost společnosti Scania zajišťovat aktuální dodávky a současně rozvíjet budoucí systém dopravy bez fosilních paliv byla během roku 2020 podrobena náročné zkoušce. V září jsme představili naši první řadu plně elektrických nákladních vozidel, která budou hrát klíčovou roli při plnění našich vědecky podložených cílů (SBT) v oblasti klimatu. Rovněž jsme se zavázali, že budeme našim zákazníkům každý rok přinášet alespoň jednu novou oblast využití elektrických produktů v segmentu autobusů a nákladních vozidel. Do roku 2025 společnost Scania očekává, že elektrifikovaná vozidla budou představovat přibližně 10 procent jejího celkového objemu prodeje vozidel v Evropě. A do roku 2030 by toto číslo mělo dále vzrůst až na 50 procent,“ uzavřel Henrik Henriksson.

(lan)

Foto: Scania

spinner