​České firmy výrazně zaostávají ve využití alternativních pohonů. Jsou však na špici v telematice

​České firmy výrazně zaostávají ve využití alternativních pohonů. Jsou však na špici v telematice

6.10. - České firmy jsou již několik let na čele ve využití telematických systémů, které umožňují monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Ukazuje to aktuální průzkum, který si nechala napříč velkými i malými evropskými firmami z různých výrobních odvětví zpracovat leasingová společnost Arval. Podle průzkumu však Česko zaostává ve využití alternativních pohonů, ovšem s výjimkou CNG, kde naopak vede. Zahraniční firmy pak mnohem více využívají operativní leasing.

Česká republika za zbytkem Evropy velmi výrazně zaostává ve využívání alternativních pohonů. Až na CNG jsou všechny tyto pohony zastoupeny v našich autoparcích mnohem méně než v jiných zemích. A významně nižší procento českých manažerů uvažuje o pořízení vozidel s alternativním pohonem v blízké budoucnosti. „Nejvýraznější rozdíl lze sledovat v elektromobilech, jež jsou součástí devíti procent evropských autoparků a o jejich nákupu přemýšlí 21 procent oslovených manažerů. V Česku naproti tomu firemní fleety s elektromobilem netvoří z celku ani jedno procento a uvažování o nákupu přiznala pouze dvě procenta respondentů,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader ARVAL CZ s tím, že podobně neslavně jsou na tom u nás i plug-in hybridy a ani klasické hybridní automobily čeští manažeři téměř nevyužívají.

„Auta na stlačený zemní plyn jsou u nás součástí šesti procent autoparků a dalších osm procent zvažuje jejich pořízení. V kategorii velkých společností má auta na CNG dokonce 16 procent z nich a dalších 19 procent o tomto palivu uvažuje. V ostatních sledovaných zemích jsme v průzkumu zjistili přítomnost CNG pohonu ve 3 % autoparků a záměr si ho pořídit vyslovilo sedm procent dotazovaných,“ dodává Tomáš Kadeřábek.

Z rozsáhlého průzkumu CVO rovněž vyplývá, že v České republice je stále nejčastějším způsobem financování firemních vozů nákup za vlastní peníze. Využívá ho přesně polovina oslovených manažerů. Větší zastoupení nákupu za vlastní najdeme v malých autoparcích, v nichž takto nebo na úvěr bylo pořízeno 70 procent všech vozů. „S rostoucím počtem aut ve flotile však obliba nákupu do vlastnictví klesá a roste význam operativního leasingu. Firmy s 50 a více auty už využívají nákup za vlastní peníze a operativní leasing v téměř stejném počtu případů, konkrétně ve 44 a 43 procentech,“ uvádí Tomáš Kadeřábek. Druhou nejoblíbenější metodou financování u nás je finanční leasing, který využívá zhruba každá čtvrtá firma s autoparkem. Ve velkých autoparcích však využití této metody klesá pouze na 11 procent.

Výsledky v ČR se stále významně odlišují od způsobů pořízení firemních aut v ostatních evropských zemích. V nich sice také převažuje nákup za vlastní, ovšem s mnohem menším náskokem před operativním leasingem. „Zatímco nákup za své používá 39 procent zahraničních firem, výhody operativního leasingu oceňuje 28 procent firem. Finanční leasing je až na třetí příčce s 26 procenty. Ve velkých evropských autoparcích se kupují vozy za vlastní jen ve 24 procentech případů, zatímco operativní leasing volí 56 procent firem. Na finanční leasing v těchto autoparcích zbývá jen 19 procent,“ popisuje výsledky průzkumu Tomáš Kadeřábek a dodává, že ve všech sledovaných zemích roste zájem o operativní leasing s velikostí firmy a s počtem vozidel ve fleetu.

Čelnou pozici s ohledem na vybavení vozidel telematickými systémy zaujímají mezi autoparky v evropských zemích dle průzkumu CVO ty české. „Jedná se o různá zařízení pro přenos dat z pohybujících se vozidel za účelem monitorování spotřeby paliva, chování řidiče či polohy vozu. Tuto vedoucí pozici si Češi drží už několik let. Letos mělo telematiku zavedenou 32 % autoparků v ČR oproti 20 % v ostatních evropských zemích,“ uvádí Tomáš Kadeřábek. Značné rozdíly se však projevují i v závislosti na velikosti firmy. „Zatímco firmy o méně než 10 zaměstnancích mají telematické systémy ve vozidlech ve 12 procentech případů u nás a devět procentech v Evropě, firmy nad 500 zaměstnanců využívají telematiku v téměř polovině autoparků v ČR a ve třetině fleetů v ostatních zemích. Pro české autoparky nad 50 vozidel se vybavenost telematikou blíží 60 procentům,“ dodává Tomáš Kadeřábek. V Česku patří mezi klíčové důvody zavedení telematiky snížení nákladů na vozový park, optimalizace tras a lokalizace vozidel. Uvedlo je zhruba 65 procent respondentů, kteří ve svých autoparcích telematiku mají. V zahraničí podobného skóre dosáhla lokalizace vozidel. Ostatní důvody, k nimž se ještě přidává zlepšení bezpečnosti řidičů a zlepšení jejich chování, zmínila zhruba polovina respondentů. Stejný podíl dotazovaných zavádí telematiku z důvodů zlepšení bezpečnosti a chování řidičů i u nás.

(tj)

spinner