​Podmínky pro přepravu nebezpečných věci na železnicí slaví 130 let

​Podmínky pro přepravu nebezpečných věci na železnicí slaví 130 let

16.8. - V roce 1893 vstoupila v platnost Mezinárodní úmluva o železniční přepravě nákladů, známá také jako Bernská úmluva, která poprvé předpisově řešila přepravu nebezpečných věcí na železnicí, a to v Příloze 1 úmluvy, která obsahovala mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

Dnes nákladní přepravu řeší Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží - CIM (Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě - COTIF) o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Vlastní přepravu nebezpečných věcí pak řeší Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí - RID (Přípojek C k Úmluvě COTIF).

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu OTIF v Bernu tak letos slaví 130. výročí CIM a RID! Podrobnosti: Bulletin OTIF č. 3-2018, strana 8 a násl.

V letošním a příštím roce tak pro přepravu nebezpečných věcí platí RID, vydání 2023!

(sh)

Foto: SH

Na snímku je obálku tohoto předpisu z roku 1893.

spinner