Jarní zasedání pracovní skupiny WP.15

Jarní zasedání pracovní skupiny WP.15

7.6. - Pracovní skupina WP.15, která se zabývá silniční přepravou nebezpečných věcí, zasedala od 9. do 13. května 2022 v Ženevě. Opět šlo o „hybridní“ zasedání pod vedením Ariane Roumier, kdy se část účastníků zúčastnila osobně v Paláci národů v Ženevě a zbytek online. Jednání se zúčastnilo celkem 26 členských států Dohody ADR (včetně Česka, které zastupoval Ing. Jiří Kokeš z Ministerstva dopravy), Evropská unie, OTIF, Transport Community a 9 nestátních mezinárodních organizací. Dále byl na zasedání přizván i Egypt.

Na úvod zasedání pracovní skupina přivítala schválení rezoluce ministrů, která se týká otázek bezpečnosti vnitrozemské dopravy a využívání telematických prvků při přepravě nebezpečných věcí, jak k tomu nabádá poddíl 5.4.0.2. Dále pracovní skupina vzala na vědomí to, že se podařilo zajistit financování překladu ADR do arabštiny, což by mělo být možné již pro ADR 2023.

Dále pracovní skupina projednala a schválila:

- poslední drobné úpravy a změny konečného znění ADR 2023, když se jednalo především o nové EN normy, jako například EN 12245, EN 12252 a EN 14912;

- změnu, která vychází z korektur 22. vydání Vzorových předpisů OSN, které budou ještě zapracovány do ADR 2023;

- změny vyplívající z od 1. 6. 2022 platného Amendmentu 40-20 IMDG-Code, když tyto potřebné úpravy byly rovněž provedeny v ADR 2023;

- do vzoru „Zprávy o nehodě / mimořádné události“ v kapitole 1.8 zapracovat nové „zvláště velké cisternové kontejnery“, které se poprvé objevují v ADR 2023.

V rámci zasedání zástupkyně Transport Community představila tuto mezinárodní organizaci a její činnost z hlediska přepravy nebezpečných věcí.

Na závěr pracovní skupina WP.15 požádala sekretariát EHK OSN o včasné zpracování schválených změn do zvláštního „adenda“ k NOT ADR 2023, aby tyto mohly být jednotlivými smluvními státy schváleny. Schválení musí proběhnout nejpozději do 1. července 2022.

Pracovní skupina poděkovala za 26 let práce Davidu Gilabertovi, který odchází do důchodu.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

spinner