​Eurotunnel aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí

​Eurotunnel aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí

12.4. - Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, jsou však přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu.

S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Věci, které nejsou zde uvedeny, se nesmí Eurotunnelem přepravovat.

Výjimkou jsou věci s UN čísly, které nepodléhají Dohodě ADR, dále ty, které nejsou uvedeny ani v seznamech, ale přesto je lze přepravovat. To se týká věcí jako je sláma (UN 1327) a suchý led (UN 1845), zboží balené v omezeném nebo vyňatém množství v souladu s kapitolami 3.4 a 3.5 ADR a věci přepravované podle zvláštních ustanovení (jako je ZU188).

Nové jsou podmínky pro:

- UN 0511, UN 0512, UN 3549, které je zakázáno přepravovat;

- UN 0513, kde je povoleno na vozidlo maximálně 15 kg čisté výbušné hmotnosti;

- UN 2794, kde je povolena přeprava pouze jako odpad podle ZU 598 b) ADR.

Směrnici lze stáhnout v anglickém jazyce z Contents (eurotunnelfreight.com)

Stanislav Hájek

Foto: Eurotunnel

spinner