Německý námořní sektor sází na LNG, volá zároveň po větší podpoře

Německý námořní sektor sází na LNG, volá zároveň po větší podpoře

Zástupci německého námořního sektoru a politiky se shodli na nutnosti posílení spolupráce obchodu a logistiky, aby se podařilo prosadit „námořní revoluci“ v používání nízkoemisních pohonů v lodní dopravě – navíc pokud možno bez nárůstu tlaku na zvyšování cen. Jednoznačným závěrem setkání bylo konstatování, že palivem budoucnosti pro námořní dopravu má být zkapalněný zemní plyn LNG.

Více než osm desítek představitelů námořního sektoru, politiky, ekologických svazů, obchodu a logistiky se sešlo na večerním diskusním fóru 21. listopadu v Berlíně. Iniciátorem a hostitelem schůzky byla Námořní platforma LNG. Diskutována byla rovněž otázka, zda Německo potřebuje vlastní terminál pro importovaný LNG.

Poptávka po LNG celosvětově roste. Alternativní palivo používají ve stále větší míře trajekty, výletní lodě i nákladní plavidla. Důležitým nástrojem pro podporu LNG v Německu je směrnice týkající se nových lodí s LNG pohonem a přestavby stávajících plavidel. Markus Lange (logistické oddělení automobilky Volkswagen) a Björn Tiemann (Zippel Group) zdůraznili zájem svých koncernů budovat trvale udržitelné zásobovací řetězce za přispění lodí pro přepravu automobilů, resp. kontejnerů, s pohonem LNG. Jos Steeman z německého zastoupení nizozemské firmy Vopak informoval o tom, že Vopak s dalšími dvěma partnery zkoumá možnost výstavby importního terminálu pro LNG v Brunsbüttelu. Všichni zástupci námořního sektoru jsou zajedno v tom, že terminál bude velkým přínosem.

Frank Bonaldo ze spolkového ministerstva hospodářství ujistil zástupce námořního sektoru, že prováděcí předpisy pro realizaci směrnice budou vydány ještě v letošním roce. Diskutující považují dobu přípravy směrnice za nepřiměřeně dlouhou a vyslovili se pro urychlenou aplikaci, aby námořní sektor mohl plnit cíle trvale udržitelného rozvoje v rozsahu, o jakém hovoří dlouho i sami politici.

spinner