Zeptali jsme se Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy železnic

Zeptali jsme se Jiřího Svobody, generálního ředitele Správy železnic

Velkým omezením pro výkony dopravců byla v posledních letech častá omezení na infrastruktuře a chybějící koordinace výluk na mezinárodní úrovni. Lze letos očekávat již zlepšení, především z pohledu nákladních dopravců?

Každé omezení na infrastruktuře je dáno její nutnou údržbou pro zajištění bezpečného provozu a rozsahem investiční výstavby pro zvýšení kapacity a zajištění stability provozu. V současné době je 80 procent výkonů realizováno na pouhých 20 procent sítě, omezení na páteřních tratích tak má vliv na zbytek sítě. To se ukázalo například v roce 2022, kdy se budovala odbočka Bezpráví.

Loni se nám dařilo zvýšit spolehlivost a plnění jízdního řádu a zároveň udržet investiční výstavbu na vysoké úrovni. Výlukovou a stavební činnost koordinujeme s dopravci a také se všemi sousedními manažery infrastruktury, k nežádoucím souběhům výluk by v letošním roce dojít nemělo.

Správa železnic uzavřela smlouvu na vypracování studie proveditelnosti PPP Rychlá spojení Morava. Jak na možnost spolufinancování reagují v současnosti potenciální investoři?

Pokud má mít Česko v nadcházejících letech rozestavěné první úseky vysokorychlostních tratí, musíme financování zajistit z více zdrojů. Zapojení soukromého sektoru prostřednictvím takzvaných PPP projektů je proto nezbytným krokem. Vzorem jsou úspěšné zkušenosti Francie, která financování PPP využila při výstavbě vysokorychlostních tratí na svém území. A vzhledem k dlouhodobým záměrům v oblasti VRT vzniká i specializovaný PPP tým, jehož součástí bude právě francouzský expert se zkušenostmi s výstavbou VRT. Tento tým mimochodem stojí i za realizací vámi zmíněného výběrového řízení. Samozřejmě platí, že každý z projektů, financovaný cestou PPP, se stanovují podmínky individuálně a odpovídají povaze daného modelu.

Blíží se termín výhradního provozu pod ETCS na hlavních koridorech. V loňském roce docházelo k určitým potížím. Jak je Správa železnic na spuštění připravena, respektive je termín spuštění podle vás reálný, a to jak co se týče infrastruktury, tak dopravců?

Výhradní provoz pod ETCS probíhá na trati mezi Olomoucí a Uničovem více než rok a od konce loňského listopadu se systém velmi stabilizoval a prakticky už nedochází k chybným zastavením vlaků.

Ve smíšeném provozu potom lze pod ETCS v současné době jezdit například na koridorech mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné, Břeclaví a Českou Třebovou, mezi Chebem a Berounem, Prahou a Poříčany či na úseku Praha – Votice.

Při zavádění ETCS vycházíme z vládou schváleného plánu implementace na tratích v Česku. Ten počítá s postupnou instalací traťové části ETCS na 4 800km železničních tratí do roku 2030 a na celou tuzemskou síť do roku 2040. Podle tohoto plánu má být k 1. 1. 2025 zaveden výhradní provoz pod ETCS na vybraných koridorových tratích.

Za uplynulý rok jsme do instalace jednotného evropského zabezpečovače investovali přibližně 2,4 miliardy Kč. V současné době pokrývá 900km tratí, zhruba na čtyřech stovkách výstavba aktuálně probíhá a dalších více než 3 300km tratí je v přípravě. Letos se začne s instalací třeba mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. (lan)

Foto: Správa železnic

spinner