​Správa železnic chce v roce 2024 modernizovat železniční uzel Česká Třebová

​Správa železnic chce v roce 2024 modernizovat železniční uzel Česká Třebová

14.11 - Správa železnic (SŽ) chce v roce 2024 zahájit modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. Je důležitý pro osobní i nákladní železniční dopravu. Poslední zásadní rekonstrukci podstoupil v 50. letech minulého století. Díky modernizaci se zvýší traťová rychlost, čímž se zkrátí jízdní doby vlaků, a zlepší se komfort a bezpečnost cestujících, uvedla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Stavba bude největší ucelenou modernizací železničního uzlu v síti SŽ. Náklady se dříve odhadovaly na 10,4 miliardy korun, postupně však vzrostly.

"Celkové investiční náklady aktuálně předpokládáme ve výši 11,9 miliard korun, další zpřesnění bude k dispozici v roce 2023 z dokumentace pro stavební povolení," uvedla mluvčí.

Při modernizaci stavbaři opraví nástupiště, která budou mít bezbariérový přístup a zastřešení, vybuduje se i nový informační systém. Současný podchod se prodlouží a tím nahradí už dosluhující podchod sloužící pro přístup do lokality za nádražím. Další podchod v jižní části nahradí lávka přes kolejiště.

Obyvatele v blízkosti kolejí ochrání před nadměrným hlukem z provozu vlaků nová protihluková opatření. Zvýšení bezpečnosti železniční dopravy zajistí nové staniční zabezpečovací zařízení. Celá stanice bude zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha s možností předat ovládání na místní pracoviště v České Třebové. Stavební práce se zaměří nejen na samotnou stanici Česká Třebová, ale také na navazující traťové úseky do Třebovic v Čechách, Opatova a Dlouhé Třebové.

Po úpravách železničního svršku a spodku, novém odvodnění a opravě mostních objektů se bude rekonstruovat trakční vedení. Podle schválené koncepce přechodu na jednotnou střídavou trakční soustavu 25 kV,50 Hz budou prvky trakčního vedení připraveny na změnu napětí. Vlaky nyní místem projíždějí rychlostí maximálně 60 kilometrů za hodinu, díky opravám se rychlost zvýší na 80 kilometrů v hodině. Délka nových kolejí dosáhne 25 kilometrů, počet nových výhybek čtyř stovek, rekonstruovaných železničních mostů bude 32.

(čtk)

Foto: Město Česká Třebová

spinner