Senát schválil přesun působnosti v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře na ÚOHS

Senát schválil přesun působnosti v oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře na ÚOHS

30.11. - Senát schválil novelu zákona, která ruší Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesouvá od 1. ledna 2024 jeho působnosti a pravomoci na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na agendách pro ochranu trhu a ochranu práv k přístupu k dopravní infrastruktuře se nic nemění, jen budou nově zajištěny efektivněji a s nižšími náklady.

„Na podzim loňského roku jsme zanalyzovali možnosti začlenění ÚPDI pod různé instituce, ÚOHS z toho vzešel jako nejlepší varianta. Tento krok znamená větší efektivitu, finanční úspory a snížení počtu úřadů, které v České republice máme. Pro železniční dopravce se nic nezmění. Všechny dosavadní činnosti budou vykonávány i nadále, a to úřadem, který je větší a který představuje stabilitu a nezávislost,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

V souvislosti se zrušením ÚPDI a převodem agendy na ÚOHS dojde zároveň ke zrušení šesti systemizovaných míst, což představuje čtvrtinu z celkového dosavadního počtu 23 zaměstnanců samostatného úřadu. Jedná se o místa spojená s vedením úřadu a místa podpůrná, zaměstnanci na odborných pozicích přecházejí na ÚOHS. Roční úspory v mzdových nákladech jsou odhadovány ve výši šesti milionů korun včetně odvodů. Spolu s tím dojde i k úspoře provozních nákladů v řádu nižších jednotek milionů korun.

Převod kompetencí z ÚPDI na antimonopolní úřad je jedním z kroků směřujících k nutným úsporám na úseku soustavy orgánů veřejné správy. Záměr je postaven jednak tak, aby se soustava správních úřadů zabezpečujících výkon státní správy v oblasti zejména drážní dopravy zjednodušila, jednak aby byl snížen počet ústředních správních úřadů (tj. úřadů s obdobným postavením jako ministerstva) a bere v potaz i úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vznikl na základě článku 55 evropské směrnice 2012/34/EU a následně příslušného zákona k 1. dubnu 2017. Úřad reguluje přístup k drážní a letecké dopravní infrastruktuře, řeší cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a poskytuje podporu provozování evropské služby elektronického mýtného.

(pav)

Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy

spinner