​ŘSD loni opravovalo na Vysočině vozovky o celkové délce přes 30 kilometrů

​ŘSD loni opravovalo na Vysočině vozovky o celkové délce přes 30 kilometrů

7.1. - V uplynulém roce probíhaly větší opravy na 20 místech dálnice a silnic I. tříd v Kraji Vysočina. To například znamená, že se v různém rozsahu pracovalo na 8 mostech a opravovaly se vozovky v celkové délce přes 30 kilometrů. Mimo mostů a konstrukčních vrstev komunikací byla pozornost věnována také jejich funkčnímu odvodnění, protihlukovým opatřením nebo komplexní opravě tunelu Jihlava. Opravy rámci kterých proběhlo v roce 2022 uvedení stavby do provozu jako celku, vyšly na více než 300 milionů Kč bez DPH ve smluvních cenách.

Za zmínku podle Martina Bučka z týmu komunikace ŘSD stojí zprovoznění průtahu Žďárem nad Sázavou na silnici I/37, 11 kilometrů dlouhého úseku mezi Ostrovem nad oslavou a Křižanovem na téže silnici nebo zprovoznění tunelu Jihlava na silnici I/38. Všechny jmenované stavební akce podle něj výrazně zasahovaly realizací dopravně inženýrského opatřením do dopravní obslužnosti obyvatel v daném regionu a taktéž do plynulosti provozu.

„Z oprav, které jsme zahájili v loňském roce, budeme letos pokračovat opravou levého jízdního pásu jihlavského dálničního přivaděče na silnici I/38. To byla současně největší oprava, která byl v roce 2022 na Vysočině zahájena. Pokračovat budeme také v opravě silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a hranicí našeho kraje s tím Pardubickým, kde nám k dokončení celého 6400 metrů dlouhého úseku zbývá opravit zbývajících přibližně 4500 metrů. A samozřejmě na SV obchvatu Havlíčkova Brodu dokončíme započatou realizaci protihlukových opatření,“ uvedl Martin Budský.

Z nových akcí připravovaných pro nastávající stavební sezónu v současné době uvedl připravovanou opravu vozovky SV obchvatu H. Brodu, kterou provede společnost M-Silnice, a. s., za 79,32 milionů Kč bez DPH a opravu silnice I/19 v úseku Ronov-Nové Dvory, kde probíhá soutěž na zhotovitele.

(lan)

Foto: ŘSD

spinner