Rada EU pro dopravu

Stanjura: Schvalovat vozidla pro vnitrostátní provoz mají národní orgány

Stanjura: Schvalovat vozidla pro vnitrostátní provoz mají národní orgány

LUCEMBURK (10.6.) – Pravomoc schvalovat železniční vozidla pro vnitrostátní provoz by měly mít nadále národní orgány. Při projednávání čtvrtého železničního balíčku na jednání Rady EU pro dopravu to v Lucemburku řekl český ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Hlavním bodem agendy Rady EU byla informace o průběhu vyjednávání Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a první čtení návrhu směrnice o interoperabilitě, která je součástí Čtvrtého železničního balíčku. Návrh směrnice zavádí nový způsob schvalování železničních vozidel, kdy by tato pravomoc byla přenesena na úroveň Evropské železniční agentury (ERA) v případě provozování železničního vozidla ve více státech.

Původní návrh počítal s přenosem všech schvalování na Evropskou železniční agenturu, nicméně v souladu s pozicí České republiky byla zachována pravomoc národního úřadu pro vozidla určená pro vnitrostátní provoz. „Považuji za rozumné, aby pravomoc schvalování vozidel určených pro vnitrostátní provoz byla ponechána na národních orgánech. Jsem přesvědčený, že přenesení této pravomoci na Evropskou železniční agenturu by nerespektovalo princip proporcionality. Znamenalo by to zvýšení administrativní i finanční zátěže a prodloužení lhůt schvalování vozidel,“ uvedl ve svém příspěvku ministr Stanjura.

Jedním z cílů směrnice je omezit diskriminaci výrobců vozidel při vstupu na zahraniční trhy. Během schvalovacího procesu budou jasně nastaveny lhůty a požadavky na výrobce, odpadne několikanásobné schvalování v případě provozování vozidla ve více státech a celkově dojde ke snížení nákladů na uvedení vozidla do provozu. V důsledku by mělo dojít ke snížení cen vozidel pro konečné uživatele. „Ohledně schvalování železničních vozidel pro provoz na území více států se žadatelé mohou obracet na Evropskou železniční agenturu. Věřím, že se tím proces zjednoduší a vyhneme se možné diskriminaci,” dodal Stanjura.

spinner