Evropská unie

Dopravní výbor EP dal zelenou železniční reformě

Dopravní výbor EP dal zelenou železniční reformě

Dopravní, zejména železniční komunitou ostře sledovaný legislativní proces schvalování reformy evropského železničního trhu překonal důležitý mezník: Dopravní výbor Evropského parlamentu schválil 17. prosince 2013 výraznou většinou čtvrtý železniční balíček. Výrazně se tak zvýšila šance na to, že by plénum EP mohlo ještě v tomto legislativním období (před celoevropskými volbami) odsouhlasit balíček reformních předpisů v prvním čtení. Zpravodajové šesti jednotlivých součástí balíčku současně získali mandát vyjednávat s ministry dopravy členských zemí Evropské unie. Ti musí s předpisy rovněž vyjádřit souhlas.

Tvrdá rána pro německý holding DB

Oddělení infrastruktury a provozu, které patřilo mezi nejkontroverz-nější témata chystané reformy, bylo nakonec schváleno v kompromisní podobě navržené belgickým zpravodajem Saidem el Khadraouim (frakce socialistů S&D). Oproti německým kolegům ze stejného poslaneckého klubu prosadil návrh striktního oddělení finančních systémů dceřiných společností (pro infrastrukturu a provozování přepravy) fungujících uvnitř holdingu. Cílem je dosažení vysoké míry transparentnosti a zabránění křížovému financování, které by mohlo poškozovat pravidla volné soutěže. Pro německý železniční a logistický koncern Deutsche Bahn (DB) i jeho aktivního podporovatele, Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury (CER/SEŽ), je přijaté znění tvrdou ranou. Lobbisté DB i CER do posledního okamžiku hledali podporu pro volnější formulaci blížící se více současnému relativně benevolentnímu řešení. CER si od ostatních dopravních svazů vysloužilo obvinění ze „sabotáže evropské železniční reformy“.

Organizační stránka oddělení infrastruktury a provozu byla dopravním výborem schválena v méně přísné podobě, než jak zněl původní návrh Evropské komise. Ponechává například železničním koncernům volnou ruku při přesouvání personálu mezi oběma složkami podle aktuálních potřeb. Netrvá také na zavedení odlišných IT systémů v holdingu a dceřiné infrastrukturní společnosti. Nezávislost správy železniční dopravní cesty na vrcholovém managementu mateřského podniku chce Evropská komise posílit dodatečnou právní úpravou.

V případě „technických“ předpisů nepřineslo hlasování dopravního výboru Evropského parlamentu žádné překvapení: do čtyř let převezme kompletně odpovědnost za schvalování kolejových vozidel nasazených v přeshraničním provozu Evropská železniční agentura ERA. Železniční společnosti, které budou provozovat výhradně vnitrostátní přepravu (ať už nákladní nebo osobní), budou mít možnost volby – buď požádají o certifikaci svých vagonů a lokomotiv příslušný národní železniční úřad, nebo se obrátí na ERA.

Ministři dopravy EU se dosud zabývali výhradně třemi „technickými“ předpisy. Je proto pravděpodobné, že železniční balíček bude po prvním čtení rozdělen na část „technickou“ a „politickou“. „Technická“ složka je podle všeho bezproblémovou záležitostí, „politickou“ však čeká pozdější projednávání již v novém volebním období, avšak po projednání v prvním čtení současným plénem EP.

Evropská komise je „obecně velmi spokojena“ s tím, že dopravní výbor EP reformní balíček schválil. Dosažení dohody je „silným signálem politické podpory“ pro úsilí Evropské komise. O řadě detailů se ještě povedou diskuse. Otázkou například zůstává, zda bude možné i v budoucnu zadávat zakázky na regionální přepravu bez veřejných výběrových řízení. Ve hře je návrh, který stávající úpravu ponechá beze změny, pouze s podmínkou, že pověřené železniční podniky budou muset splnit přísná kritéria efektivity.

spinner