​Dopravci připravují novou střednědobou strategii

​Dopravci připravují novou střednědobou strategii

Letošní rok byl pro Sdružení ČESMAD Bohemia výrazně poznamenán bojem proti protekcionismu některých unijních zemí a snahám ukotvit jej i v chystaném silničním balíčku Evropské komise. V současné době sdružení připravuje střednědobou strategii do roku 2020, která se vedle boje proti ochranářské politice bude věnovat i dalším tématům. Schválená by měla být koncem ledna.

„Letos jsme vynaložili velké úsilí, abychom zabránili rostoucímu protekcionismu některých západoevropských zemí. Přestože tato naše práce nepřinesla okamžitý výsledek, je znát, že kromě toho, co už zavedli Rakušané, Francouzi a Němci, jsou další státy při uplatňování směrnice o vysílání pracovníků opatrnější. A také míru kontrol a negativních důsledků pro dopravce se zatím daří držet v určité přijatelné míře, zřejmě i díky infringementu, který s těmito zeměmi vede Evropská komise. Kdybychom jen mlčeli a nechali si líbit, jak Evropská komise jen plní úkol jednoho, dvou nebo tří států, vyplňovali bychom už všelijaká hlášení do mnoha zemí. To v žádném případě nechceme a i nadále budeme dělat vše pro to, aby náš hlas v Evropě byl slyšet,“ řekl generální tajemník sdružení Vojtěch Hromíř.

Důraz i na nová témata

Vedle tradičních témat, kterým se sdružení věnuje už přes dva roky, jako je právě boj proti projevům protekcionismu západních zemí či nedostatek řidičů, se v připravované strategii objeví s větším akcentem nové oblasti. Jedna z nich zahrnuje přicházející inovace. A to nejen přípravu podmínek pro používání autonomních vozidel nebo využívání alternativních pohonů. „Pro dopravce je dnes možná ještě důležitější změna obchodních modelů v důsledku pronikání systémů, jako je například Uber, do profesionální nákladní a osobní dopravy,“ upozornil Vojtěch Hromíř.

Chybí regulace vozidel do 3,5 tuny

Dopad na podnikání v silniční nákladní dopravě má i rozvoj e-shopů. Dopravci pozorují, že rozvážková vozidla do 3,5 tuny kurýrních služeb začínají pronikat i do tradičních zakázek, kde se doposud uplatňovala těžší vozidla. „To samozřejmě vyvolává na trhu napětí a je otázkou, jestli mají všichni na trhu rovné podmínky. Vozidla do 3,5t mají nesrovnatelně menší regulaci,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Větší důraz na vnitrostátní autobusovou dopravu

V příštím roce se sdružení bude věnovat rozhodně více než doposud problémům autobusové dopravy. „Zatím jsme se soustřeďovali spíše na mezinárodní autobusovou dopravu. Nyní toho chceme udělat více i pro vnitrostátní dopravu, v níž je dnes hodně problémů, a naši členové nejsou spokojeni s řešeními, která byla přijata. Nejcitlivějším tématem jsou problémy s uplatňováním vládního nařízení ke mzdám řidičů a vůbec soutěžení v dopravní obslužnosti,“ řekl Vojtěch Hromíř.

Nařízení GDPR

„Nově je zde také nařízení GDPR o ochraně osobních údajů ve firmách. Pro mne je celé toto nařízení naprosto mimo realitu běžných menších a středních firem. Velkým telefonním operátorům sice občas utečou data o milionech uživatelů, ale drtivá většina normálních firem žádný takový problém nikdy neměla. Nařízení GDPR je jen velký byznys pro IT sektor a pro právníky, jiným jen komplikuje život a zvyšuje náklady. Všichni budou mít v počítačích jen další software, na kterém bude někdo vydělávat,“ řekl Vojtěch Hromíř s tím, že sdružení organizuje pro dopravce semináře a chce jim dát návod, aby se od května příštího roku dokázali s touto povinností s rozumným úsilím vypořádat.

ČESMAD Bohemia chce být vidět a slyšet

„Chceme, aby Sdružení ČESMAD Bohemia přinášelo dopravcům to, co od něj očekávají – aby bylo schopné sledovat legislativu a provádět lobbing ve prospěch silniční dopravy. Aby toho bylo schopné, musí být schopné si opatřit finanční prostředky. Nechceme být závislí na státu, abychom nemuseli vždy jen odkývat, co si státní správa vymyslí. I to je součástí naší strategie,“ řekl Vojtěch Hromíř.

(lan)

spinner