​DHL je podle studie lídrem mezi globálními nezávislými poskytovateli logistických služeb

​DHL je podle studie lídrem mezi globálními nezávislými poskytovateli logistických služeb

1.6. - Společnost DHL byla ve zprávě Magický kvadrant pro nezávislé poskytovatele logistických služeb 2024 označena za lídra. Společnost Gartner poskytuje vedoucím pracovníkům a jejich týmům prakticky využitelné, objektivní poznatky. Její odborné poradenství a nástroje umožňují rychlejší, prozíravější rozhodování a přesvědčivější výkony při uskutečňování priorit, které jsou z hlediska mise příslušné organizace zásadní. Již podeváté byla společnost DHL ve výzkumu zastoupena dvěma obchodními jednotkami, DHL Supply Chain a DHL Global Forwarding.

Oscar de Bok, globální generální ředitel společnosti DHL Supply Chain, je přesvědčen o tom, že DHL vynesly postavení lídra ve zprávě Magický kvadrant pro nezávislé poskytovatele logistických služeb 2024 diverzifikované produktové nabídky společně s úsilím o urychlenou digitalizaci a se zaměřením na trvalou udržitelnost. Společnost DHL dosáhla ve zprávě pro rok 2024 nejvyššího hodnocení z hlediska ucelenosti své vize a schopnosti ji uskutečňovat.

„Dodavatelské řetězce se v důsledku posunu v jejich dynamice staly zásadním faktorem úspěchu pro firmy všech velikostí, od malých a středních podniků až po globální společnosti. Tuto transformaci bedlivě sledujeme a soustředíme se na to, abychom našim zákazníkům poskytovali při budování odolných dodavatelských řetězců odborné know-how založené na datech. Naše investice do modelů využívajících umělou inteligenci přinášejí využitelné poznatky, které umožňují našim zákazníkům s předstihem rozpoznávat potenciální narušení dodavatelských řetězců, minimalizovat jejich dopady i využívat příležitosti. Naše neustále rozšiřovaná globální síť navíc zajišťuje hladký průběh provozních činností na celém světě a pomáhá odolávat geopolitickým otřesům. Díky kombinaci těchto prvků s hlubokým zájmem o pochopení specifických potřeb našich zákazníků nejsme pouhým poskytovatelem služeb, ale strategickým partnerem,“ řekl Oscar de Bok.

De Bok se domnívá, že ocenění lídr od společnosti Gartner dokládá sílu společnosti DHL v době, kdy dodavatelské řetězce musí i nadále čelit ekonomickým a geopolitickým nesnázím.

„Naše produktová nabídka poskytuje řešení pro současné výzvy, s nimiž se potýkají dodavatelské řetězce, ale současně také předjímá budoucí trendy a požadavky. Naše služby s přidanou hodnotou v nemovitostních řešeních, elektronickém obchodování, logistice služeb, zpětné logistice a obalové technice pomáhají našim zákazníkům zvyšovat efektivitu jejich dodavatelských řetězců a současně využívat lepší přehled, který poskytuje například náš portál MySupplyChain,“ uvedl de Bok a dodal: „Naše iniciativy urychlující digitalizaci navíc přispívají k dalšímu zvyšování efektivity. Pokračujeme také v rozšiřování našich produktových nabídek GoGreen PLUS, které ještě lépe umožňují našim zákazníkům dosahovat vytyčených cílů ohledně snižování emisí.“

(lan)

Foto: DHL

spinner