Vysokorychlostní tratě budou mít vlastní centrum řízení provozu

Vysokorychlostní tratě budou mít vlastní centrum řízení provozu

16.4. - Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na projektanta nové budovy centrálního dispečerského pracoviště (CDP) pro dálkové řízení provozu na vysokorychlostních tratích v Čechách. Vznikne v sousedství stávajícího objektu CDP na pražské Balabence. Předpokládaná hodnota zakázky je 39 822 660 korun.

Vítěz výběrového řízení vypracuje mimo jiné studii nové budovy CDP VRT Praha, záměr projektu a následně dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby. Zahájení stavebních prací se plánuje v roce 2027.

Pracoviště dálkového řízení provozu na vysokorychlostních tratích se bude nacházet stejně jako stávající budova CDP v tzv. trianglu na pražské Balabence. Součástí objektu budou kromě sálů pro obsluhu VRT také dispečerské sály pro konvenční železnici v oblasti Prahy.

Samotné práce budou zahrnovat výstavbu nové budovy a na ni navazujících objektů a rozšíření stávajícího počtu parkovacích míst včetně možnosti dobíjení elektromobilů. Vznikne také nové energocentrum pro celý areál CDP Praha, které zajistí spolehlivé napájení i při mimořádných situacích.

Podobné centrum získají také vysokorychlostní tratě na Moravě. Pracoviště budou zároveň v případě potřeby schopná převzít kontrolu nad úseky VRT ve zbývající části republiky.

(pav)

Ilustrační foto: Správa železnic - stávající budova CDP v Praze na Balabence

spinner