Tržby Škody Transportation loni meziročně vzrostly na 11,03 miliardy korun

Tržby Škody Transportation loni meziročně vzrostly na 11,03 miliardy korun

20.5. – Největší středoevropský výrobce kolejových vozidel, skupina Škoda Transportation, již zná své auditované hospodářské výsledky za rok 2020. Díky novým zakázkám nejen na kolejová či kolová vozidla, ale i na samostatné elektrické výzbroje či modernizace a opravy vozidel se Škodovce zvýšila zásoba práce na cca 3 roky a v celkové hodnotě dosahuje 68,7 miliardy. Kč. Rok 2020 byl pro skupinu významný i s ohledem na nové investice do výzkumu a vývoje, které dosáhly celkově téměř dvou miliard korun a také do výroby, kde investice dosáhly 0,85 miliardy Kč. To vedlo i k vytvoření více jak 600 nových pracovních míst.

Provozní výsledek skupiny před odpisy a mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy (upravená EBITDA) dosáhl 0,38 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 18,6 %. Tržby meziročně vzrostly o 11,3 % na 11,03 miliardy Kč. Zároveň v roce 2020 skupina splatila dluhopisy ve výši 2,3 miliardy Kč.

„Každému jednomu škodovákovi chci poděkovat za minulý rok, který byl nesmírně náročný. Bohužel současná pandemie covid-19 a s ní související opatření měly negativní dopad na realizaci našich zakázek a investic. Byl například ovlivněn průběh technické a materiálové přípravy projektů, některé dodávky od subdodavatelů nebo z důvodu onemocnění se snížila použitelná kapacita ve výrobě, zkoušení a homologaci. U zahraničních zakázek hrála významnou roli zásadní omezení cestování a restrikce v jiných státech. Situace s mnoha omezeními také ovlivnila naše plány v oblasti náboru nových zaměstnanců. Celou dobu jsme se však snažili o to, aby tyto dopady byly minimalizovány. Naše ambice byly v roce 2020 s ohledem na kapacitní plán a souběh mnoha projektů vyšší, dosažený výsledek přesto považuji s ohledem na okolnosti za velmi dobrý,“ řekl Petr Brzezina, prezident a předseda představenstva skupiny Škoda Transportation.

Celkem skupina proinvestovala za rok 2020 0,85 miliardy Kč do rozšíření a zefektivnění výrobních podniků v Plzni, Ostravě a Šumperku a ve finském Otanmäki. Jednalo se například o zkušebnu, lakovnu, podvozkárnu, obráběcí centra, montážní linky apod. Další velké investice probíhají ve všech podnicích i v letošním roce. Vzniklo více jak 600 nových pracovních pozic s vysokou přidanou hodnotou, a to od vývojářů, programátorů, konstruktérů až po dělnické profese. Mimo to investovala skupina také 1,73 miliardy Kč do výzkumu a vývoje svých produktů.

Ukazatel upravená EBITDA narostl v meziročním srovnání o 18,6 % na 0,38 miliardy Kč v důsledku vyšší zakázkové náplně. EBITDA roku 2020 byla významně ovlivněna mimořádnými jednorázovými nepeněžními vlivy ve výši 1,17 miliardy Kč, které byly tvořeny zejména opravnými položkami k dlouhodobému nehmotnému majetku, pohledávkám a zásobám materiálu. Výše zmíněné mimořádné opravné položky souvisí s historickými vývojovými náklady a zakázkami. Se zahrnutím těchto jednorázových nepeněžních vlivů činí provozní výsledek před odpisy (EBITDA) −0,79 miliardy Kč a výsledek hospodaření −1,42 miliardy Kč.

Výsledky prvního kvartálu roku 2021 dále potvrzují pozitivní trend. Skupina uzavřela nové zakázky za 6,8 miliardy Kč, provozní výsledek před odpisy (EBITDA) dosáhl 0,26 miliardy Kč a společnost vykázala kladný hospodářský výsledek.

(lan)

Foto: Škoda Transportation

spinner