​Švédsko zavádí otevřený model prodeje a distribuce jízdenek

​Švédsko zavádí otevřený model prodeje a distribuce jízdenek

27.4. - Nová éra bezproblémového a efektivního cestování po železnici byla zahájena 16. dubna oficiálním zavedením sektorové specifikace Open Sales and Distribution Model (OSDM) ve Švédsku. OSDM představuje významný krok vpřed v oblasti železniční distribuce a umožnění multimodálních ekosystémů s více dopravci.

OSDM, svobodná a otevřená odvětvová specifikace, má změnit způsob, jakým cestující navigují a rezervují své cesty. Tím, že rezervační systém založený na OSDM umožňuje bezprecedentně snadný přeshraniční prodej, otevírá cestujícím i provozovatelům svět možností. Jeho zavedení je jedním z klíčových závazků členů Mezinárodní železniční unie (UIC) a Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) pro prodej jízdenek.

Švédsko, které má jeden z nejkonkurenceschopnějších a nejotevřenějších železničních trhů v Evropské unii, přijalo OSDM jako standard pro vnitrostátní distribuci jízdenek, a to jak pro železnici, tak pro ostatní druhy dopravy, a to jak pro maloobchodní prodejce, tak pro distributory. Případ použití ve Švédsku také ukazuje, že systém OSDM lze použít jako doplněk k jiným standardům. Z pohledu železnice představuje OSDM vizi a nyní i realitu prodeje železničních jízdenek, která je odolnější vůči budoucnosti než současný stav a bude přínosem pro provozovatele i cestující. Kromě toho je OSDM otevřený zdrojový kód, takže OSDM je k dispozici každému hráči v oblasti mobility. Zavádění systému OSDM probíhá, do konce letošního roku jej zavede šest evropských železničních podniků a mnoho dalších plánuje jeho zavedení v roce 2025.

Je zásadní, aby informace dostupné prodejcům i cestujícím nebyly nepřiměřeně omezeny technickými a funkčními požadavky stanovenými v jakékoli specifikaci. Z tohoto důvodu byl systém OSDM vyvinut společně s prodejci jízdenek za plné transparentnosti Agentury Evropské unie pro železnice (ERA). Je rovněž důležité poznamenat, že technické a obchodní aspekty distribuce jízdenek by měly být projednávány odděleně. Technické specifikace jsou navrženy tak, aby usnadňovaly bezproblémovou výměnu dat pro distribuci jízdenek, zatímco obchodní dohody se týkají cen, sdílení příjmů a dohod o úrovni služeb. Oddělené řešení těchto bodů je nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout bezproblémového mezinárodního prodeje železničních jízdenek.

(lan)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner