Španělské železnice jsou pro Českou republiku velkou inspirací

Španělské železnice jsou pro Českou republiku velkou inspirací

Ministerstvo dopravy ČR, ICEX a ekonomická a obchodní sekce Velvyslanectví Španělska v Praze uspořádaly v květnu ve Fantově budově Hlavního nádraží v Praze Česko-španělské železniční fórum (Czech Republic – Spain Railways Business Forum) zaměřené na výzvy a možná řešení pro udržitelnou dopravu.

Česká republika má rozsáhlou a jednu z nejhustších železničních sítí na světě s plány na rozsáhlou modernizaci, a to jak co se týče konvenční a metropolitní železniční dopravy, tak budování vysokorychlostních tratí. Kromě toho, země má velice konkurenceschopný železniční průmysl, který je úspěšný i v zahraničí.

Rozvoj dopravní infrastruktury je jednou z priorit, protože napomáhá konkurenceschopnost Česka jako klíčového geostrategického hubu ve střední Evropě, kde je vysoká koncentrace transitu zboží.

Španělsko má jednu z nejrozsáhlejších a nejmodernějších železničních sítí na světě (18 000 km konvenční sítě, 4 000 km vysokorychlostních tratí – nejdelší v Evropě, osm měst s metrem a 11 s tramvajemi). Je také zemí s nejvyšší implementací systému ERTMS a nejdelší automatickou linkou metra v Evropě. Španělské firmy jsou významně zapojené i v projektech v zahraničí.

Co se týče budování VRT, Španělsko vytváří nejhustší síť v Evropě s nejnižší průměrnou cenou za výstavbu, velice kvalitními parametry a v relativně krátkém čase.

„Španělské železnice jsou pro nás velkou inspirací,“ řekl v úvodu fóra český ministr dopravy Martin Kupka. Jeho španělský resortní kolega Óscar Puente potvrdil význam rozvoje transevropských dopravních sítí, zdůraznil nutnost zvyšování interoperability a podtrhnul třicetileté zkušenosti Španělska

Financování a udržitelnost železniční dopravy

První blok by zaměřen na výzvy ve financování a poskytování udržitelné železniční dopravy. Vystoupili v něm Lenka Hamplová, vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy, Jiří Merta, náměstek ředitele Stavební správy VRT pro techniku Správy železnic, Fernando Nicolás, mezinárodní ředitel španělského správce železniční infrastruktury ADIF, a José Cordovilla, ředitel infrastrukturních poradenských služeb společnosti Grupo TYPSA. Blok moderoval Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI).

Podle Lenky Hamplové je železnice důležitá pro sociální a ekonomický rozvoj i pro životní prostředí – jedná se o nejčistší a nejúčinnější dopravní mód. V současné době se připravuje přibližně 900 infrastrukturních projektů. V letech 2024 až 2050 bude zapotřebí (včetně údržby) téměř 242 miliard euro. V obodí let 2024 až 2033 to bude, opět včetně údržby, 130 miliard euro.

Česká vláda podle ní neustále zlepšuje využívání prostředků z evropských fondů. Klíčový je nyní soukromý kapitál. Jako příklady jeho zapojení mohou sloužit dálnice D4, D 35, vybrané úseky D0, D3 a D55, železniční spojení z Prahy na letiště, trať mezi Nemanicemi a Ševětínem či VRT na Moravě.

Jiří Merta se poté zaměřil na přiblížení technické stránky projektů a současný stav jejich přípravy. Hlavním cílem je podle něj efektivně propojit Prahu s Berlínem a Vídní a umožnit rychlé železniční spojení ve střední Evropě, včetně Bratislavy a Varšavy. Při přípravě VRT jsou podle něj důležitá i jednání se všemi zúčastněnými. Koncept počítá s rychlostí 200 km/h u vybraných regionálních expresů, s rychlostí 230 km/h u rychlíků a s rychlostí 320 km/h u expresů a vlaků sprinter na komerčních linkách.

Fernando Nicolás z ADIF na úvod přiblížil železniční infrastrukturu, kterou jeho společnost spravuje. Ta zahrnuje 15 825 kilometrů tratí, 4 000 km VRT a dalších 1 900 km VRT ve výstavbě nebo v projektové fázi. Během posledních 35 let bylo investováno více než 57 miliard eur.

Španělsko je zemí s nižší hustotou osídlení, většina obyvatel žije kolem středomořského pobřeží, v Madridu a dalších velkých centrech a je proto třeba zlepšit mobilitu. Jako příklad úspěšného přesunu cestujících na železnici uvedl spojení mezi Madridem a Barcelonou – před patnácti lety dominovala letecká dopravy, nyní tuto roli převzala železnice.

Za velký úspěch označil vysokou efektivitu při budování VRT, neboť cena za kilometr je v průměru více než o polovinu nižší než v ostatních zemích. A je to dáno i konkurenčním prostředím.

Zkušenosti z otevírání trhu.

Druhý blok konference byl zaměřen na výzvy zkušenosti dopravců související s otevíráním trhu. Hlavními řečníky byli předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec a Raül Blanco Díaz, předseda představenstva a generální ředitel Renfe Group, diskusi moderoval Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drážní a vodní dopravy Ministerstva dopravy.

„Nejlepší ze všeho je konkurence – jste nuceni ke změně. Když jste jediní, nemáte důvod,“ uvedl Michal Krapinec. Jako příklad pozitivních změn u Českých drah zmínil rostoucí kvalitu služeb, digitalizaci, aplikaci Můj vlak, či ocenění World Passenger Award 2023 v kategorii palubního servisu.

Na druhou stranu zmínil i zkušenost, že s liberalizací dochází poněkud ke ztrátě korporátní identity – různé regiony využívají různou techniku, barvy, mají jiný přístup ke službám atd.

Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) dosáhl v loňském roce 3,8 miliardy Kč, s tím, že svůj podíl na tom měly všechny společnosti skupiny. České dráhy v loňském roce přepravily 164,4 milionů cestujících, což je o 7,3 milionů více než v roce 2022.

Španělský dopravce Renfe provozuje denně více než 5000 vlaků ve veřejné či komerční službě. V loňském roce přepravil 522,3 milionu cestujících, což je o 85 milionů zákazníků více než v roce 2022. Renfe nepůsobí jen ve Španělsku, ale také v USA, Mexiku, Saudské Arábii, Francii, v České republice a na Slovensku (prostřednictvím polovičního podílu v Leo Express) a v Rail Baltica.

Jak uvedl Raül Blanco Díaz, liberalizace přispěla k tomu, aby Renfe byla efektivnější, blíž k zákazníků a nabízela personifikovaný produkt. Důležité je také podle něj zajistit správnou rovnováhu mezi cenami a udržitelností.

Milan Frydryšek

Foto: Velvyslanectví Španělska v Praze

Na snímku (zprava) jsou Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a Raül Blanco Díaz, předseda představenstva a generální ředitel Renfe Group. Diskusi moderoval Jindřich Kušnír, ředitel Odboru drážní a vodní dopravy MD.

spinner