​Předseda ÚOHS zrušil pokutu pro České dráhy za nákup čtyř vlaků bez soutěže

​Předseda ÚOHS zrušil pokutu pro České dráhy za nákup čtyř vlaků bez soutěže

6.6. - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zrušil pokutu šest milionů korun, kterou letos v březnu jeho úřad vyměřil Českým drahám za nákup čtyř bateriových jednotek bez soutěže. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na internetových stránkách úřadu. Mlsna rozhodnutí zrušil a věc vrátil úřadu k opětovnému posouzení.

České dráhy loni na jaře nakoupily od Škody Group čtyři bateriové elektrické jednotky (BEMU) pro provoz v Moravskoslezském kraji. Dráhy mají s firmou smlouvu na dodávku elektrických vlaků (EMU), která vzešla z veřejné soutěže. K této smlouvě uzavřel dodatek, kterým místo výroby a dodávky 19 elektrických vlaků požadoval výrobu a dodávku 15 elektrických a čtyř bateriových vlakových jednotek.

ÚOHS původně pokutu Českým drahám uložil takzvaným příkazem. Národní dopravce ale proti pokutě podal odpor a ÚOHS zahájil standardní správní řízení.

V něm dospěl k názoru, že dráhy dodatkem smlouvy podstatně změnily podmínky rámcové dohody, na jejímž základě mohl požadovat pouze výrobu a dodávku jednotek EMU. Namísto toho měly zakázku na dodávku čtyř BEMU zadat v zadávacím řízení. Pokutu úřad vyměřil ve výši šest milionů korun.

Dráhy podaly rozklad k předsedovi ÚOHS, který nyní rozhodnutí nižší instance zrušil a vrátil mu věc k novému posouzení. V rozhodnutí ale neuvádí, že by postup Českých drah byl v pořádku.

"Předseda Úřadu zrušil prvostupňové rozhodnutí s pokutou a věc vrátil k novému projednání. Předseda ve svém rozhodnutí konstatoval, že v uvedeném případě nebyla prostřednictvím dodatku č. 2 změněna celková povaha veřejné zakázky. První instance se však má v novém projednání věci zabývat tím, zda nedošlo ke spáchání přestupku v podobě nedovolené změny závazku ze smlouvy," vysvětlil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Dráhy zatím pokutu zaplatit nemusely, rozhodnutí kvůli podanému rozkladu nebylo pravomocné.

(čtk)

Foto: RBD

spinner