Na Švestkové dráze se testuje online přenos obrazu z přejezdů

Na Švestkové dráze se testuje online přenos obrazu z přejezdů

Společnost AŽD, výrobce moderních zabezpečovacích technologií pro železnici, rychle zareagovala na množící se tragické případy mimořádných událostí na železničních přejezdech, kdy mezi závorami uváznou silniční vozidla. Aktuálně na své Švestkové dráze (Čížkovice – Obrnice) testuje online přenos obrazu z problematických přejezdů strojvedoucímu na přibližujícící se hnací železniční vozidlo.)

Na Švestkové dráze bude do tří měsíců vybaveno online přenosem obrazu sedm železničních přejezdů. Strojvedoucí, který bude přijíždět k problematickému přejezdu, tak včas uvidí, zda po předzváněcí době a sklopení závor neuvázlo na přejezdu silniční vozidlo.

„Systém je vymyšlen tak, že strojvedoucí nebude muset neustále sledovat tablet s přenosem obrazu z jednotlivých přejezdů, což by ho mohlo rozptylovat od sledování tratě. Na problém na přejezdu bude upozorněn akustickým signálem a poté, co se pohledem na obraz z přejezdu přesvědčí o uváznutém automobilu, začne brzdit. I kdyby se vlak nepodařilo zcela zastavit, alespoň se zpomalením dramaticky sníží následky nehodové události,“ uvedl generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle.

Společnost AŽD systém aktuálně testuje na dvou přejezdech Švestkové dráhy. Obraz je z problematických přejezdů zkušebně přenášen na speciálně upravený tablet, který byl doplněn na stanoviště strojvedoucího. V další fázi může být obraz přenášen prostřednictvím nového mobilního komunikačního systému FRMCS (Future Railway Mobile Communication System – nástupce současného systému pro železnici GSM‑R), nebo vysokokapacitní 5G sítě, případně satelitní internetové sítě Starlink na tablet, který je dnes zcela běžným vybavením hnacích vozidel Švestkové dráhy.

„Do budoucna plánujeme tuto novinku svázat například s jednotným evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS, což by v případě jakéhokoliv problému na železničním přejezdu znamenalo, že by hnací železniční vozidlo začalo automaticky brzdit bez zásahu strojvedoucího. Na Kopidlnce, tedy na naší experimentální dráze Kopidlno – Dolní Bousov, bude tento nový online přenos obrazu z přejezdů implementován do testovaného autonomního vlaku, čímž se vyřeší věčná otázka, jakým způsobem bude autonomní vlak sám reagovat na člověka či vozidlo na přejezdu ve výstraze. Bezpečnost cestujících je pro společnost AŽD absolutní prioritou, proto budeme přicházet s novými automatickými bezpečnostními prvky, které nebudou strojvedoucí zatěžovat,“ řekl Zdeněk Chrdle.

(lan)

Foto: AŽD

spinner