Mezi Vídní a Prahou se pojede elektricky i přes jižní Čechy

Mezi Vídní a Prahou se pojede elektricky i přes jižní Čechy

13.3. - Správa železnic vybrala projektanta rekonstrukce a elektrizace trati z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí. Stavba s plánovaným začátkem v závěru příštího roku umožní vedení přímých elektrických vlaků z Vídně přes Gmünd až do Prahy. Současně dojde k vybudování moderních nástupišť ve všech stanicích a zastávkách. Traťová rychlost se zvýší na 120 km/h. To vše po dokončení prací, které potrvají tři roky.

Zmiňovaný jihočeský úsek vznikl v dobách monarchie jako součást druhého železničního spojení Vídně s Prahou. Dnes jej využívají také přímé spoje mezi oběma metropolemi, v Českých Velenicích a ve Veselí nad Lužnicí však musí docházet k výměně lokomotiv. Tato nutnost po dokončení stavby v závěru roku 2028 odpadne.

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce a elektrizace 55 kilometrů dlouhého traťového úseku. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 10 miliard korun.

Přestavbou projdou stanice Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Majdalena, Třeboň a Lomnice nad Lužnicí a také všechny zastávky. Moderní nástupiště umožní pohodlný nástup do vlaků, celá trať se upraví pro rychlost 120 km/h. Tím dojde ke zkrácení jízdních dob. Z hlediska bezpečnosti bude důležitá náhrada stávajícího přejezdu u Suchdola nad Lužnicí silničním nadjezdem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 252 000 000 korun. Nejlepší nabídku podaly společnosti SUDOP PRAHA a SUDOP EU, a to ve výši 238 960 000 korun. Společně vypracují dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Foto: SUDOP PRAHA

spinner