​Ctirad Klimánek (RAILVIS.com): Během roku se nám podařilo vybudovat ojedinělou evropskou železniční on‑line platformu

​Ctirad Klimánek (RAILVIS.com): Během roku se nám podařilo vybudovat ojedinělou evropskou železniční on‑line platformu

10.3. - Přestože RAILVIS.com působí na trhu krátce, dokázal již ve své nezávislé platformě volných kapacit vagónů a lokomotiv propojit železniční společnosti napříč celou Evropou. Aktuální nabídku i plány do budoucna nám přiblížil její managing partner Ctirad Klimánek.

Jak a proč vaše digitální platforma vznikla?

Railvis.com vznikl na konci roku 2020. Měl jsem předtím zkušenosti z velkého logistického koncernu, kde jsem měl na starosti železniční přepravy. Viděl jsem, že v ostatních druzích přeprav se již vyvíjejí on‑line platformy, které zefektivňují přepravy mezi všemi hráči na trhu tím, že sdílejí informace o veškerých dostupných kapacitách. Na železnici nic takového v Evropě však neexistovalo, vše probíhalo přes telefon nebo email, takže vnik on‑line platformy by představoval velké zefektivnění procesů. Tudíž toto nebyla otázka jestli, ale kdy a kdo. Navíc v době pandemie nastal větší příklon k digitalizaci, takže jsme s naší platformou přišli v pravou chvíli.

Zajímavé je, že zpočátku o ni měli větší zájem dopravci ze západní Evropy, české firmy se začaly přidávat až později.

Naše nabídka je v Evropě ojedinělá a že je o ni velký zájem, je patrné i z toho, že loni jsme byli v Německu na konferencích, které organizovaly tamní obdoby našeho sdružení ŽESNAD. Byli jsme tam jediní z České republiky a byli jsme tam jako spíkr číslo jedna. Prostřednictvím naší platformy nyní obchodují i největší německé společnosti.

Co konkrétně vaše nabídka zahrnuje?

RAILVIS.com má v současné době pět základních funkcionalit. Konkrétně je to pronájem vagonů, pronájem lokomotiv, prodej vagonů, prodej lokomotiv a sdílení lokomotivních výkonů, což je novinka, s kterou jsme na trh přišli letos. Co se týče pronájmu vagonů, nabídka nyní přesahuje 2300 jednotek a dalších zhruba 1200 vagonů je nabízeno k prodeji. Na 70 lokomotiv je nabízeno k pronájmu a kolem 40 k prodeji. Denně probíhá několik transakcí. Jako aktuální konkrétní příklad si nás exkluzivně pro rozprodej svých lokomotiv a vagónů vybraly chorvatské státní železnice – HŽ CARGO.

Co se týče nabídky lokomotivních výkonů, kterou jsme spustili v lednu, již nyní je k dispozici každý týden kolem sedmi dostupných kapacit. Požadavek na tuto službu vzešel přímo z trhu, dopravci sami něco takového postrádali. Sdílení kapacit se nyní týká čistě nákladní dopravy. Vnímáme však i potenciál osobní dopravy pro podobné procesy.

Všechny uvedené funkcionality jsou založené na tom, že na jednom místě je sdružená nabídka i poptávka mnoha firem, což umožňuje rychlou orientaci a také dává možnost vysoutěžit mnohem lepší cenu, než které by bylo možné dosáhnout jen při komunikaci s několika partnery.

Vedle platformy RAILVIS.com jsme na konci loňského roku spustili také železniční databázi RAILMARKET.com, která představuje přehled o všech dostupných železničních firmách na trhu nejen v Evropě. Funguje podobně jako vyhledávač google, avšak pouze pro železniční branži. V současné době je v ní již přes 3000 firem z celého spektra železničního trhu, kromě dopravců, speditérů nebo pronajímatelů také např. výrobci, opravny, IT firmy, právníci, pojišťovny a banky se specializací na železnici. Nyní v jejím rámci spouštíme možnost sestavit poptávku na jakoukoliv službu na železnici. Tato poptávka bude směrována podle regionu a typu požadované služby na správné dodavatele a správná oddělení, což usnadní a zefektivní práci všem železničním partnerům.

Jak toto vše zvládáte personálně?

Celkem je nás dnes patnáct a sídlo máme v Praze. Vedle toho máme reprezentanty i ve Varšavě, v Lipsku a ve Frankfurtu, v Terstu a Istanbulu. A snažíme postupně rozmístit svá zastoupení po celé Evropě, abychom nové partnery mohli oslovovat přímo v jejich regionech. Hledáme proto nové zaměstnance, obchodníky nebo provozní manažery, což není vůbec jednoduchá záležitost.

Některé plány do budoucna jste již naznačil...

Náš cíl je, aby vše bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Aby člověk, který pracuje na železnici, dokázal během pár kliků myší najít přesně to, co potřebuje, a aby si mohl v daném regionu vybrat ze široké škály nabídky.

Modernizujeme procesy na železnici po celém euroasijském kontinentu a chceme, abychom do naší platformy zapojili co nejširší spektrum všech železničních firem. Nejde jen o volné kapacity, ale o veškeré možné služby na železnici, aby si naši partneři mohli u nás rychle najít vše, co ke své každodenní práci potřebují.

Nechceme vydělat na jednom klientovi, máme příznivou cenovou nabídku. Jde nám o to, abychom mohli zprostředkovávat co nejvíce kontaktů. A máme již zpětnou vazbu od mnoha klientů, že vydělali desetinásobek toho, co při vstupu do platformy vložili. I proto se nám již ozývají nové společnosti samy od sebe.

Co se týče konkrétních plánů, počítáme například s tím, že nabídka v naší platformě se bude týkat také kapacit přeprav i indikativního nacenění přeprav.

Do budoucna chceme nabízet pronájem personálu, kde vidíme velký potenciál, protože je velký nedostatek strojvedoucích, vozmistrů a lidí z provozu. A chceme se zaměřit také na pronájem kontejnerů, aby i v intermodální branži byl přehled o dostupných kontejnerech a tank kontejnerech.

Jsme velice hrdí na to, že během roku se nám podařilo vybudovat ojedinělou celoevropskou platformu, která výrazně usnadňuje práci v železničním odvětví.

A dává nám to také velkou důvěru do budoucna, že se nám naše vize podaří naplnit.

Milan Frydryšek

Foto: RAILVIS.com

spinner