​Česká republika je premiantem v zavádění zabezpečovače ETCS na železnici

​Česká republika je premiantem v zavádění zabezpečovače ETCS na železnici

5.3. - Česká republika je v Evropě premiantem v zavádění automatického zabezpečovače ETCS na železnici. Uvedli to zástupci oboru po včerejším jednání na ministerstvu dopravy, které mělo za cíl sjednotit postup při zavádění systému. Ministr dopravy Martin Kupka řekl, že problémy, které byly ve zkušebním provozu, se daří odstraňovat. Druhý zatěžkávací test ETCS se uskutečnil v noci z 2. března mezi Berounem a Ejpovicemi, nevyskytla se při něm žádná chyba. Do června se plánuje dalších pět zkoušek. Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak.

Zavádění ETCS po Česku požaduje Evropská unie. Má sjednotit odlišné zabezpečovací technologie v jednotlivých státech EU. Podle Kupky jde o jeden z nejvýznamnějších projektů na české železnici. Náklady se budou pohybovat v desítkách miliard korun. Výhradní provoz s ETCS začne na 903 kilometrech tratí 1. ledna příštího roku.

Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody Českou republiku označili evropští komisaři nejen za premianta, ale dokonce za "šprta". Svoboda věří, že jsou termíny v harmonogramu do konce roku realizovatelné. Od 1. ledna příštího roku se počítá se spuštěním výhradního provozu pod zabezpečovačem ETCS na vybraných úsecích.

"Situace na trati Olomouc-Uničov se za posledních několik měsíců zlepšila, pokračuje testování systému v provozu na dalších tratích či dopravci dostávají další lokomotivy vybavené palubní částí ETCS. Výhradnímu provozu k 1. lednu 2025 evropského zabezpečovače na vybraných úsecích I. a II. koridoru a spojovací větvi Přerov – Česká Třebová jsme zase blíž,“ řekl Kupka.

Expertní skupina složená ze zástupců dopravců, dodavatelů technologií, správce infrastruktury a ministerstva dopravy, se shodla na tom, že přípravy na výhradní provoz pod ETCS jdou nadstandardně dobře. Kupka řekl, že do poloviny roku bude dalších pět zkoušek, ve kterých se zaměří na zmapování klíčových železničních uzlů a sílu radiového signálu GSM-R, která je pro funkčnost systému zásadní. Kupka řekl, že chtějí simulovat vyzařovací diagram jednotlivých antén včetně jejich umístění. "To je věc, ve které by mohlo dojít k významné české inovaci. Chceme do diagnostiky zapojit drony," dodal. Zástupci skupiny se shodli na tom, že umístění antény na vozidlech se ukazuje jako zásadní.

Od 1. srpna Kupka vyzve dopravce, aby začali plnohodnotně využívat systém ETCS a poskytli zpětnou vazbu na jeho funkčnost a spolehlivost. Další setkání expertní skupiny se plánuje na začátek června, aby se vyhodnotily naplánované zátěžové testy. Ty podle Kupky pokryjí hlavní část tratí, které budou v příštím roce fungovat ve výhradním provozu.

Jednotnou zabezpečovací technologií ETCS je nyní vybaveno 1174 kilometrů českých tratí a vozidel s nainstalovanou palubní částí se po českých kolejích v tuto chvíli pohybuje asi 700.

(čtk)

Ilustrační foto: Správa železnic

spinner