​Zeptali jsme se Ivana Bednárika, MBA, předsedy představenstva a generálního ředitele ČD, a.s.

​Zeptali jsme se Ivana Bednárika, MBA, předsedy představenstva a generálního ředitele ČD, a.s.

S novým jízdním řádem došlo i na změny dopravců na některých tratích. Jak se tato situace promítne do vašich výkonů v roce 2022 a v následujících letech?

Některé výkony v dálkové a regionální dopravě od nás převzali jiní dopravci a zároveň České dráhy převzaly některé výkony od jiných dopravců. My nově jezdíme například na trati z Trutnova do Svobody nad Úpou nebo ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou. Měnil se také rozsah objednávky v některých regionech. Například ve Středočeském kraji došlo k utlumení nebo úplnému zastavení na některých málo využívaných lokálních tratích. Celkový dopad všech těchto změn představuje meziroční snížení našich výkonů o 1,1%. S objednateli jednáme o dalších výkonech na příští roky a chystáme se na připravované soutěže. Rozsah výkonů bychom tedy chtěli v budoucnu udržet na stávající úrovni.

Železniční doprava je životně závislá na elektřině, která zdražuje. V jaké míře to může ovlivnit výsledy v roce 2022, případně jak na tento nárůst reagují objednavatelé dopravy?

Hospodaření společnosti neovlivňují jen ceny energií, u kterých očekáváme v rámci skupiny České dráhy pro rok 2022 nárůst nákladů ve výši kolem jedné miliardy korun, ale také další inflační vlivy, a především pak protipandemická opatření. Ta se zásadně projevovala v počtu cestujících, a tedy ve výpadcích tržeb v osobní dopravě. Pro rok 2022 tak vycházíme z reality roku 2021, optimismus k návratu počtu cestujících na množství roku 2019 nás již opustil. U objednatelů do hry vstupují především rozpočtové možnosti. Na rozpočtech státu a jednotlivých krajů bude ve velké míře záviset rozsah objednávky dopravy v příštích letech. Jak se v reálu přepíšou energie a inflace do dopravní obslužnosti a dostupnosti veřejné dopravy je před námi. To samé ale platí i v konkurenčním boji mezi silnicí a železnicí u nákladní dopravy, neumím si představit, že cena trakční energie vyžene statisíce kamionů na české silnice… Cíle Green Dealu by byly „fuč“ a zoufalí řidiči stáli v zácpách… Dopravní stratégové státu mají co dělat.

Držíte se strategie, že i v těžkých časech je třeba investovat do techniky, což je investice do budoucna. Může mít však stávající situace dopad na zpomalení těchto investic?

Moderní technika a zázemí pro její údržbu představuje naši budoucnost a rozvoj firmy se bez ní neobejde. Bez ní nemůžeme usilovat o víc cestujících nebo o snížení provozních nákladů. Na plánu investovat v této dekádě kolem 120 miliard korun do nových vlaků, služeb a zázemí se v této chvíli nic nemění. Nasazení nových vlaků je také smluvně vázáno v dlouhodobých kontraktech na dopravní obslužnost.

Jak se vyvíjí činnost nadace Železnice srdcem?

Nadační fond Skupiny ČD ŽELEZNICE SRDCEM už pomohl 56 potřebným železničářům nebo jejich rodinným příslušníkům. Z příběhů a pomoci, kterou můžeme z nadačního fondu poskytovat, jsme si ověřili, že jeho založení bylo smysluplným krokem, který vrátil mnoha lidem hrdost na železnici. Na železnici, kde všichni v čele se dvěma největšími dopravci pomohou tam, kde je to nejvíce potřeba, včetně rodin v tíživých životních situacích. Prostě je to něco, co já osobně považuji za to nejdůležitější, co se na české železnici v posledních letech povedlo.

(lan)

Foto: ČD

spinner