​Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 150 000 korun pro Jablonec za smlouvu na MHD

​Předseda ÚOHS potvrdil pokutu 150 000 korun pro Jablonec za smlouvu na MHD

30.1. - Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil pokutu 150 000 korun pro město Jablonec nad Nisou. ÚOHS ji radnici uložil za uzavření smlouvy na zajištění veřejné dopravy bez výběrového řízení. Odmítl argumenty města, že šlo o mimořádnou situaci. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. Jablonec trvá na tom, že v danou chvíli šlo o nejhospodárnější i nejefektivnější řešení a zvažuje, že se obrátí na správní soud.

"Město Jablonec na Nisou se dopustilo porušení zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, když uzavřelo s dopravcem smlouvu přímým zadáním s odkazem na vznik mimořádné situace, aniž by byly splněny podmínky pro přímé zadání. V daném případě se nejednalo o mimořádnou situaci," uvedl Mlsna.

Smlouva na zajištění MHD s předchozím dopravcem byla sjednána do 31. ledna loňského roku, město uzavřelo smlouvu přímým zadáním od 1. února se společností Umbrella Coach & Buses. "Smlouva jednoznačně nebyla uzavřena za mimořádné situace, neboť ta musí být chápana jako situace, na kterou se objednatel nemohl připravit. Mimořádná situace musí mít znaky náhlosti, neobvyklosti, překvapivosti, čímž uplynutí doby platnosti, respektive účinnosti původní smlouvy rozhodně není," dodal Mlsna.

Primátor: Rozhodnutí respektujeme, ale neztotožňujeme se s ním

Statutární město Jablonec nad Nisou se s rozhodnutím ÚOHS neztotožňuje, na svém názoru, že uzavření smlouvy s dopravcem bylo zcela objektivně odůvodněné, trvá. Podle Jablonce to bylo řešení nejhospodárnější a nejefektivnější. Primátor Jiří Čeřovský k záležitosti uvedl: „Statutární město Jablonec nad Nisou se neztotožňuje s rozhodnutím ÚOHS ve věci pravomocně uložené pokuty ve výši 150 000 Kč za spáchání správního deliktu při postupu vedoucímu k uzavření smlouvy na zajištění veřejné dopravy v letech 2021 - 2023 se společnosti Umbrella Coach & Buses, s. r. o. Město nadále trvá na svém názoru, že uzavření smlouvy s dopravcem postupem dle č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, bylo zcela objektivně odůvodněné mimořádností dané situace a bylo řešením nejhospodárnější i nejefektivnějším. Rok, který proběhl, ukázal, že se jednalo také o krok k zajištění kvalitní a cenově velmi výhodné veřejné dopravní obslužnosti pro občany města a přilehlých obcí. Město považuje svůj postup vedoucí k zajištění základní veřejné potřeby občanů - veřejné dopravy - za legitimní a v danou chvíli jediné možné řešení mimořádné situace. Mimořádnou časovou tíseň způsobila zejména liknavost ÚOHS, který násobně překročil zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí o stížnosti uchazeče. Rozhodnutí ÚOHS však nezbývá než respektovat a uloženou pokutu uhradit. V současné době však analyzujeme odůvodnění rozhodnutí ÚOHS, abychom zvážili podání správní žaloby do dotčeného rozhodnutí předsedy ÚOHS.“

(čtk)

Foto: Jablonec nad Nisou

spinner