​Ing. Tomáš Pelikán: Uplynulé dva složité roky vnímáme také jako příležitost ke zvýšení efektivity

​Ing. Tomáš Pelikán: Uplynulé dva složité roky vnímáme také jako příležitost ke zvýšení efektivity

Městská hromadná doprava prochází v posledních dvou letech těžkým obdobím. Jak se dopravní podniky s komplikacemi, které přinesla pandemie koronaviru vypořádaly, a jak se dívají na nadcházející období, na to jsme se zeptali předsedy Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a ředitele Dopravního podniku města Pardubic Ing. Tomáše Pelikána.

Jak z pohledu předsedy sdružení dopravních podniků hodnotíte loňský rok?

Už rok 2020 byl pro dopravní podniky zatěžkávací zkouškou a bohužel i v roce 2021 jsme se potýkali s problémy spojenými s pandemií. Jednotlivé dopravní podniky musí kromě odlivu cestujících řešit také úbytek zaměstnanců, kteří jsou nemocní, v karanténě, nebo musí zůstat doma s dětmi. Zatím se však, až na krátkodobé výjimky, daří všem provoz udržet s maximálním využitím záloh a přesčasů. A k problémům spojeným s nemocí covid‑19 se přidala ještě krize na trhu s energiemi.

Všechny tyto překážky ale členové Sdružení dopravních podniků ČR vnímají i jako příležitost ke zvýšení efektivity a k nalezení případných slabých míst, která můžou odstranit.

Nakolik se podařilo vykrýt ztráty způsobené výkyvy v počtech cestujících v důsledku epidemiologických opatření?

Ztráty v roce 2020 i 2021 porovnáváme s posledním „normálním“ rokem, tedy rokem 2019. Za 3. čtvrtletí jsme letos oproti roku 2019v tržbách za jízdné ve ztrátě asi 1,3 miliardy Kč, ubylo nám zhruba 26% cestujících. Dopravní podniky nastavily úsporné mechanismy hned během první vlny pandemie, tedy na jaře 2020, kdy se začaly potýkat s masivním úbytkem cestujících. Dopravní podniky musely použít své finanční rezervy a většinou taky požádat o kompenzaci ztrát na jízdném objednatele přepravy, tedy města.

Je nejistá epidemiologická situace nějak zohledněna v závazcích dopravců pro rok 2022?

Touto otázkou se zabývá mnoho z nás, jelikož mají dopravní podniky uzavřené dlouhodobé kontrakty v závazcích veřejné služby v přepravě cestujících se svými objednateli, tedy městy (organizátory, či kraji), a to na dobu 10, či 15 let. Při tvorbách těchto smluv a výchozích finančních modelů nikdo s takovou věcí nepočítal a cest, jak najít řešení, je pomálu. Vždy vychází z aktuálních smluvních podmínek, možností objednatelů a celkové výše případných ztrát. Musím však konstatovat, že napříč republikou jsou jednání o způsobu řešení pragmatická.

Jak se vypořádáváte s nárůstem cen energií a dalších vstupů? Počítáte se zdražováním dopravy, respektive budou tuto změnu hradit na základě smluv objednavatelé?

Dopravní podniky aktuální situaci a rozpočet na letošní rok řešili se svými zřizovateli, tedy se zástupci měst. Mají v podstatě tři varianty, jak tuto situaci řešit – snížit přepravní výkon, zvýšit jízdné nebo žádat vyšší kompenzaci od města. V každém městě je výsledek individuální. V některých městech rozhodli zástupci vedení měst, že v tomto roce zdraží jízdné. Tento krok bude do budoucna pravděpodobně nevyhnutelný ve všech městech. V této problematice bohužel neexistuje univerzální recept, nicméně pro dopravní podniky je přínosné, když si můžou právě v rámci našeho sdružení své zkušenosti vyměňovat a inspirovat se.

Má současná ekonomická situace vliv na investice do vozového parku?

Současná situace by mohla mít samozřejmě vliv i na investice, opět může být ale v jednotlivých městech odlišná. Někteří mají dlouhodobé kontrakty, které jsou zasmluvněny a závazkům je třeba dostát, někteří tempo zvolňují. Při nákupu vozidel byly a budou pro dopravní podniky hlavním zdrojem financí, kromě vlastních investičních rozpočtů, evropské strukturální fondy.

Z našich aktuálních statistik vyplývá, že na pořízení nových trolejbusů, autobusů na zemní plyn, elektrobusů nebo tramvají čerpaly dopravní podniky dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2014 – 2021v objemu zhruba 4,5 miliardy korun. Z Operačního programu doprava, který zahrnuje nákup vozidel a investice do infrastruktury, to bylo dokonce 6,8 miliardy korun.

V dalším období bude také záležet na rozhodnutí zřizovatelů, jak se k otázce obnovy vozových parků MHD ve svých městech postaví.

Dopravci se dlouhodobě potýkají s nedostatkem řidičů. Jak tuto situaci řešíte?

Nedostatek řidičů se v některých městech projevoval už dříve bez ohledu na pandemii. Tento problém se teď prohloubil, protože se zvyšuje nemocnost, někteří řidiči jsou v karanténě, nebo pečují doma o děti. Dopravní podniky, které nedostatek řidičů trápí, mají náborové kampaně, přidávají benefity pro nové zaměstnance a snaží se udržet dobré podmínky pro stávající zaměstnance.

Milan Frydryšek

Foto: SDP ČR

spinner