David Kříž: IVECO Bus je průkopníkem v alternativních a nízkoemisních pohonech

David Kříž: IVECO Bus je průkopníkem v alternativních a nízkoemisních pohonech

Největší výrobní závod společnosti IVECO Bus se nachází ve Vysokém Mýtě, kde navazuje na více než 90letou tradici výroby autobusů. Jak se tento přední výrobce vypořádává se současnými náročnými podmínkami na trhu a v automobilovém průmyslu, na to jsme se zeptali Davida Kříže, generálního ředitele společnosti IVECO Czech Republic, a. s.

Ve struktuře skupiny CNH Industrial, pod kterou společnost IVECO Bus spadá, došlo k výrazné změně. Můžete tento spin-off přiblížit a proč na toto rozdělení vůbec došlo?

Již v roce 2019 se skupina CNH Industrial rozhodla oddělit své aktivity v oblasti výroby zemědělských a stavebních strojů (Off-Highway) od výroby nákladních vozidel, autobusů, speciálních vozidel a pohonných jednotek (On-Highway). Důvodem jsou především výrazné rozdíly mezi těmito segmenty podnikání, které jsou různě ovlivňovány globálními trendy, mají rozdílné tržní výhledy a soutěží s odlišnými konkurenty.

Nyní, v době strukturálních změn v odvětví, je více než kdy jindy důležité využít plný potenciál podniků On a Off Highway s jejich rozdílnou konkurenční dynamikou a strategickými východisky. Rozdělením vznikli dva globální lídři, kteří jsou schopni se zaměřit na odlišné potřeby svých zákazníků a pohotověji reagovat na své trhy. Obě společnosti budou mít lepší pozici pro řešení výzev, které přinášejí zásadní změny v odvětví (elektrifikace a technologie).

IVECO Group zahájila svou samostatnou činnost 1. ledna 2022 a vstoupila na burzu Euronext v Miláně dne 3. ledna 2022. Základem nové IVECO Group jsou značky IVECO a FPT Industrial. Vedle nich stojí v první linii značky autobusů a autokarů IVECO Bus a Heuliez, IVECO Defence Vehicles pro vysoce specializovanou obrannou techniku a techniku civilní ochrany spolu se společností Astra, globálním expertem na velkoobjemová těžká vozidla pro kamenolomy a stavebnictví. Dále je to Magirus, uznávaný výrobce hasičských vozidel a vybavení a konečně IVECO Capital, finanční odnož IVECO Group.

Na podzim roku 2021 jste v Miláně představili řadu novinek a nastínili vaši cestu k mobilitě budoucnosti. Jaké jsou reakce zákazníků na tuto vaši nabídku?

Očekávání našich zákazníků jsou tradičně velmi vysoká. Všechny naše novinky a plány do budoucna byly přijaty pozitivně, což nás samozřejmě těší, ale zároveň zavazuje. Pochopitelně to přinese i mnoho nových výzev, ale i na to jsme díky dlouholetým zkušenostem a robustní struktuře připraveni.

Jak byste zhodnotil rok 2021 z hlediska prodejů nových autobusů, respektive poptávky dopravců? Jaký vývoj očekáváte v roce 2022?

Z pohledu České republiky byl zájem o dodávky v roce 2021 spíše nadprůměrný, což bylo dáno i velkým množstvím regionálních výběrových řízení na poskytovatele dopravy. To se přeneslo v objednávkách i do roku 2022. Toto platí zejména pro linkovou a meziměstskou dopravy. Zcela odlišná situace panuje v turistické dopravě, která se s následky obrovského poklesu cestovního ruchu, ale třeba i školních výletů a jiné nepravidelné přepravy, pere velice těžce a poptávka je zde minimální.

Zajímavě se začíná vyvíjet segment městské dopravy, kde je kladen důraz na nové technologie a částečnou nebo úplnou elektrifikaci. Mnoho těchto obchodních případů je pak spjato s určitou formou dotačních programů, a to jak národních, tak evropských.

Vývoj v roce 2022 tedy vidím z hlediska poptávky pozitivně, s rostoucím potenciálem i v dalších letech.

Jak vnímáte dopady krize na evropský trh?

Během krize v roce 2020 jsme v první vlně pandemie COVID 19 prokázali, že jsme schopni včas a efektivně zvládnout kritické situace z finančního hlediska a minimalizovat dopad na peněžní toky prostřednictvím některých opatření, jako například omezením nákladů a lepším řízením zásob prostřednictvím efektivní výroby.

Krize potvrdila a urychlila energetický přechod v Evropě v oblasti městských autobusů směrem k elektrickým, bio-CNG a vodíkovým pohonům. Energetický přechod se ale dříve či později výrazně dotkne také meziměstských autobusů a minibusů.

K úplnému zotavení trhů městských a meziměstských autobusů by mohlo, podle mého názoru, dojít v letech 2022/2023. Pokud jde o turistické autobusy, předpokládáme, že v nejlepším případě dojde k oživení v roce 2024/2025. Nástup elektromobility v tomto segmentu je však přinejmenším diskutabilní.

Jsou již nějaké známky, že by se dopravci podnikající v zájezdové dopravě dostávali z nejhoršího ven? A lze odhadnout, kdy by se začala oživovat poptávka po autokarech? Na trhu je v tuto chvíli řada nevyužitých či vrácených vozidel…

Dopravci podnikající v zájezdové dopravě byli covidovou epidemií a následnými restrikcemi postiženi asi nejvíce. Tento segment se vzpamatovává jen velice ztěžka, i když i zde jsme zaznamenali lehké oživení. Například pro české dopravce důležitá letní sezóna v Chorvatsku byla slibná. Na druhou stranu je na trhu stále velký přebytek skladových autobusů této kategorie. Jejich doprodej je navíc náročný kvůli nové emisní normě Euro 6 Step E, která vstoupila v platnost začátkem letošního roku. Z tohoto důvodu bylo mnoho výrobců nuceno své vozy registrovat a následně se pak budou objevovat ve statistikách, ale ve skutečnosti prodaná nejsou. Z tohoto pohledu vidím jako zásadní letošní jarní, a hlavně pak letní sezónu v turisticky nejzajímavějších destinacích z hlediska silniční přepravy.

Potýkáte se v současné době s nedostatkem komponentů od dodavatelů?

Celý svět je postižen velkými problémy s dodávkami surovin a různých komponentů. Ani naše firma se jim nevyhnula. Kromě čipů to byla i řada jiných komponentů, jejichž nedostatek měl různé příčiny (covid, přepravní problémy, nedostatek vstupních surovin apod.). Do toho vstupují lokální potíže spojené s nedostatkem lidských zdrojů pro náš výrobní závod ve Vysokém Mýtě, ať už z důvodu obecně nízké nezaměstnanosti v České republice nebo jednotlivých vln pandemie.

Jak se vypořádáváte s nárůstem cen materiálu a energií?

Nárůst cen materiálu a energií je naprosto bezprecedentní. Spolu s rozkolísaností dodávek vytváří obrovský tlak na celý dodavatelský řetězec.

Komunikace s dodavateli je v posledních měsících opravdu intenzivní. Vše je dáno obrovskou mírou nejistoty, zpráv na poslední chvíli, nemožností spolehnout se na zaběhnuté procesy, standardní lhůty a ceny. Více než dříve je potřeba brát v úvahu zprávy ze subdodavatelských řetězců našich přímých dodavatelů, což přináší změny ve standardním řízení nákupních procesů. Dodavatelé často vyžadují výhledy odběrů i na více než jeden rok.

Jste i členem představenstva AutoSAP. Automobilový průmysl prochází v souvislosti se snahou dekarbonizovat dopravu velkou transformací, a to navíc v době, kdy je v útlumu. Autobusy jsou v oblasti alternativních pohonů oproti těžkým nákladním vozidlům napřed. Přesto, jak vidíte změnu a cestu k relativně bezemisní dopravě ve světle současné ekonomické situace? A to jak ve vašem segmentu, tak v automobilovém průmyslu obecně?

IVECO Bus je průkopníkem v oblasti alternativních a nízkoemisních pohonů. Nabízí autobusy s pohony na zemní plyn a bioplyn, na alternativní paliva (HVO – hydrovegetativní olej, XTL – parafinická nafta) hybridní i plně elektrické.

Klíčovým dokumentem pro budoucnost automobilového průmyslu je balíček Fit for 55, který stanoví předpoklady naplnění cílů snížení emisí CO2 v Evropě o 55 %. Kromě toho existuje rovněž tzv. Clean Vehicle Directive, která ukládá našim zákazníkům povinnost nakupovat autobusy třídy 1 (tj. městské autobusy) v určitém emisním mixu - bezemisní, nízkoemisní a standardní. Za bezemisní jsou v současné době považovány autobusy elektrické a vodíkové, do nízkoemisní kategorie patří autobusy na zemní plyn, bioplyn či na alternativní kapalná paliva.

Tento mix zcela vyhovuje našemu výrobkovému portfoliu. V současné době jsme číslem 1 v prodejích těchto čistých autobusů (elektrických a plynových) s podílem více než třetinovým na trzích EU.

Z hlediska analýzy udržitelného životního cyklu autobusu vychází nejlépe pohon na bioplyn a elektrický (bateriový či palivový článek) za předpokladu, že elektřina je obnovitelná. Jsme přesvědčeni, že tyto tři varianty by měly být z hlediska emisní regulace rovnocenně uznané. Proto věříme, že se to projeví v CO2 směrnici pro HD transport, která je plánovaná na tento rok.

Již tradičně se umísťujete na stupních vítězů v soutěži Zaměstnavatel roku? Jak se vám daří za současných náročných epidemiologických opatření držet výrobu v chodu? Máte dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, respektive je stávající počet dostatečný i do budoucna?

My se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, i proto, že míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji je pod 2 %. Různé kompenzační programy sice zabránily dramatickým dopadům covidu na zaměstnanost, ale jako sekundární efekt došlo k zmrazení pohybu na trhu práce. Také chybí diverzifikovaná imigrační politika, která by umožnila rychle získat kvalifikované pracovníky ze zahraničí.

Kapacita výrobního závodu je na hraně, jak jí plánujete navýšit?

Díky partnerství s tureckým výrobcem autobusů OTOKAR Otomotiv bude společnost IVECO Bus schopná zvýšit svou celkovou výrobní kapacitu a lépe reagovat na současnou i budoucí tržní poptávku: to bude výhodné pro celou společnost a všechny výrobní závody IVECO Bus. Smluvní partnerství pokrývá výrobu dodatečných objemů v závodech OTOKAR Sakarya pro stávající modely našeho portfolia, tedy Crossway (LD diesel) a výrobu Streetway, novinku v řadě IVECO Bus pro vyhrazené trhy.

Vysoké Mýto zůstane naším hlavním závodem a může se i nadále soustředit na další zlepšování proslulé kvality našich vozů.

Milan Frydryšek

Foto: IVECO Bus

spinner