Odborná konference

V Brně opět na aktuální téma PPP

V Brně opět na aktuální téma PPP

Rozvinutá dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem ekonomického růstu jednotlivých regionů i celého státu. Veřejný sektor ve většině zemí se však potýká s nedostatkem finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. Vyhledávanou variantou řešení se proto v některých z nich stává výstavba nové infrastruktury prostřednictvím projektů Public Private Partnership (PPP).

Rozvinutá dopravní infrastruktura je nezbytným předpokladem ekonomického růstu jednotlivých regionů i celého státu. Veřejný sektor ve většině zemí se však potýká s nedostatkem finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury. Vyhledávanou variantou řešení se proto v některých z nich stává výstavba nové infrastruktury prostřednictvím projektů Public Private Partnership (PPP).

Podstatou spolupráce soukromého a veřejného sektoru při projektech PPP je to, že komunikaci staví a určitý počet (25 až 35) let udržuje a provozuje soukromý subjekt. Na tento objem služby je pak nastaven objem prostředků, které mu stát za smluvní období proplatí. Pro stát je výhodné, že se investice rozloží na mnohem delší dobu a roční výdaje jsou únosné s garantovanou údržbou.

Řešení bývá výhodné i pro uživatele. Je-li investorem stát, který například kvůli krizi musí krátit prostředky na dopravu, může se omezit na minimum potřebná údržba – na rok či dva. To v případě projektů PPP není možné – stát je po celou dobu trvání smlouvy splátkami vázán.

O perspektivách projektů PPP v České republice se bude hovořit i na Stavebních veletrzích Brno. O tom, jaké má vláda v tomto směru možnosti a zda jsou projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) cestou, jak zajistit zdroje a zároveň nezvyšovat zadlužení státu, budou v Brně jednat účastníci odborné konference Dopravní infrastruktura a krize. Je řešením PPP?

Konferenci 12. dubna od 10.00 do 17.00 v Rotundě pavilonu A uspořádají Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Veletrhy Brno, a. s. Záštitu nad jednou ze stěžejních akcí doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2011 přijal ministr dopravy Vít Bárta.

Ekonomická krize vytvořila obrovský tlak na veřejné rozpočty a přinutila stát k drastickým úsporám. Stát musí hledat nové cesty, jak potřebnou infrastrukturu financovat. Cílem konference je prezentovat názor státu, municipalit i soukromých subjektů na problematiku financování dopravní infrastruktury, včetně PPP v tomto prostředí. Konference umožní výměnu názorů různých stran a ujasní pozici státu při přípravě dopravní superkoncepce České republiky. Současně také shrne názory odborníků z České republiky i ze zahraničí a přinese konkrétní příklady z praxe.

S jakými zdroji financování dopravní superkoncepce stát počítá? Jak podporuje či limituje dopravní infrastruktura rozvoj regionů? Jaký je stav přípravy PPP projektů v ČR? Jaké zkušenosti mají v zahraničí? Konference by měla poskytnout odpověď na tyto i mnohé další otázky. Zúčastní se jí mimo jiné ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Janovský, slovenský ministr dopravy Ján Figeľ, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Václav Matyáš a ředitel Asociace PPP Vladimír Sloup.

(spa)

spinner