Vše o dopravní telematice. Kde? Na ITS Prague ’07!

ITS Prague ’07

Výměna informací mezi odbornou veřejností a zástupci průmyslu, státní správy, samosprávy a vysokého školství s důrazem na praktické dopady dopravní telematiky na bezpečnost, životní prostředí a ekonomiku je hlavním cílem výročních konferencí ITS Prague. Každé dva roky je v hlavním městě pořádá Sdružení pro dopravní telematiku České republiky.

Konference ITS Prague jsou významnou událostí. Jejich přípravu a průběh podporují nejen domácí společnosti a instituce, ale také profesní organizace ze zahraničí, včetně evropské iniciativy Network of National ITS Associations v rámci sdružení ERTICO. Zatím poslední, čtvrtý ročník konference ITS Prague se uskutečnil v roce 2005 pod záštitou ministra dopravy České republiky a primátora hlavního města Prahy. Mezi hlavní témata konference, jejímž mottem byly inteligentní dopravní systémy pro denní život, patřily telematické aplikace pro zvyšování bezpečnosti dopravy, navigační informační systémy, elektronické platby a praktické implementace dopravně-telematických řešení. Dopravní telematika na ní byla představena jako živě se rozvíjející technický obor, který se dotýká nejen technických a společenských, ale také politických otázek.

Další, již pátý ročník výroční konference ITS Prague se blíží. Konference se uskuteční v Praze ve dnech 15. až 16. května 2007 pod záštitou rektora ČVUT v Praze, ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj v rámci programu konferencí pořádaných u příležitosti třísetletého výročí vzniku Českého vysokého učení technického.

Hlavním mottem letošního ročníku konference ITS Prague je ITS jakožto čtvrtá dimenze mobility. Tematické okruhy konference byly vybrány s ohledem na aktuální dění v oblasti dopravní telematiky. Jsou to:
Strategie a financování ITS
- Rozvoj a příležitosti ITS podle Evropské komise
- Financování projektů ITS v nových členských zemích EU
- ITS standardy a jejich implementace
- Architektura ITS pro rozvoj a integraci
- Strategie rozvoje ITS v ČR a dalších zemích

Elektronické platební systémy v ITS
- Zkušenosti z implementace elektronických plateb mýtného
- Řešení regionální dopravní obslužnosti
- Technologie elektronických plateb
- Elektronické mýtné na silnicích
- Platby ve městech a obcích

ITS pro ekonomickou a ekologickou dopravu
- Identifikační systémy a jejich využití v nákladní dopravě a přepravě
- Dopravní a cestovní informace
- Systémy pro snížení ekologických dopadů dopravy a přepravy
- Optimalizace pohybu dopravních prostředků ve městech a regionech

ITS pro zvýšení mobility
- Mobilita ve městech a na silnicích a dálnicích
- Možnosti „inteligentní“ infrastruktury
- „Inteligentní“ vozidlo
- ITS a intermodální doprava
- GALILEO a jeho přínosy

ITS pro zvýšení bezpečnosti dopravy
- Jednotný evropský přístup ke zvýšení bezpečnosti dopravy
- eSafety programy a projekty
- Identifikace a management dopravních excesů
- Interakce člověka s vozidlem
- Evropský přístup k bezpečnosti v tunelech

Praktická implementace ITS systémů
- Přínos národních a zahraničních ITS projektů pro dopravu
- Příklady zajímavých projektů, integrace systémů
- Metodika vyhodnocování ITS projektů a služeb
- Projekty mezinárodní spolupráce Výzkum, vývoj a výuka ITS
- Výsledky projektů vědy a výzkumu a jejich přínos pro praxi
- Výměna zkušeností při výuce ITS
- Národní a evropské vzdělávací projekty (například ETNITE)
- Vzdělávací a školicí programy v oblasti ITS
- Hodnocení kvality dopravy, práce s daty

Aktuální informace o konferenci ITS Prague ’07 i program jsou průběžně zveřejňovány na webovém portálu konference. Již nyní se však mohou zájemci zaregistrovat a zajistit si tak účast na ITS Prague ’07! Ing. Roman Srp, viceprezident SDT ČR

www.itsprague.cz

spinner