Transport logistic China 2010

Čeští vystavovatelé mohou využít dotace na účast v Šanghaji

Čeští vystavovatelé mohou využít dotace na účast v Šanghaji

Po úspěchu společné české expozice na posledních třech ročnících mnichovského veletrhu transport logistic stát již podruhé podpoří také účast českých vystavovatelů na jeho čínské mutaci. Veletrh transport logistic China se na šanghajském výstavišti uskuteční od 8. do 10. června. Společně s konferencí Air Cargo Asia i českým vystavovatelům nabídne výjimečnou příležitost pro prezentaci nabídky jejich služeb na největším a nejrychleji rostoucím trhu světa.

Největší letošní veletrh logistiky na asijském kontinentu byl zařazen do nového programu specializovaných veletrhů a výstav, který spravuje Hospodářská komora ČR spolu s agenturou Ministerstva průmyslu a obchodu CzechTrade. Na dotaci mají nárok všechny mimopražské podniky, pokud jsou plátcem daní. Na podniky se sídlem v Praze se zvýhodnění vztahuje jen v případě, že je jejich činnost prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo hlavní město, uvedl oficiální zástupce pořádající společnosti Messe München v České republice Ing. Jiří Vondruška.

Vystavovatelé mohou z dotace pokrýt až sto procent výdajů na veletrh, její maximální výše je však omezena částkou 120 tisíc Kč (bez DPH) na jednu akci. Podle pravidla de minimis ovšem celková výše podpory jednomu podniku nesmí v tříletém období přesáhnout částku 200 tisíc €.

Samostatně nebo ve společné expozici

Zájemci o účast na šanghajském veletrhu se mohou rozhodnout pro samostatnou účast nebo pro prezentaci ve společné expozici, kterou české zastoupení Messe München pořádá ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR.

V rámci samostatné prezentace si mohou objednat výstavní plochu přímo u veletržní správy včetně realizace expozice nebo poptat jakoukoliv jinou firmu. Z dotačního programu jim pak budou zhruba do dvou měsíců od konání veletrhu uhrazeny některé náklady. Dotace pokrývá nájemné výstavní plochy, náklady na projekt, grafické řešení a realizaci expozice, technické přívody, registrační poplatek a zápis do katalogu. Předpokladem pro udělení dotace je minimální velikost expozice 12 m2. České zastoupení Messe München jim pro tuto formu prezentace nabízí zajištění individuální expozice se všemi poplatky do limitní částky 120 tisíc Kč. Na největším samostatném českém stánku se při posledním ročníku veletrhu v roce 2008 představilo 13 zástupců skupiny Čechofracht, včetně managementu dceřiných společností ze Slovenska a Polska.

Podnikům, kterým postačuje menší plocha než 12 m2, české zastoupení Messe München doporučuje účast v rámci společné expozice za cenu 59 tisíc Kč (plus přihlašovací poplatek 5200 Kč). Cena zahrnuje nájemné výstavní plochy, projekt, grafické řešení a realizaci společné expozice, technické přívody, registrační poplatek a zápis do katalogu. Při posledním ročníku možnosti společné prezentace využily například společnosti ČSA Cargo, Bohemia Cargo, OMEGA TRANS, PST Ostrava, Skyport a Topsped.

Smyslem společné prezentace je podle Jiřího Vondrušky „představit v Šanghaji Českou republiku a její strategickou geografickou polohu v rámci Evropy, se všemi výhodami, které pro dopravu a logistiku nabízí“. V rámci české expozice by čínské a asijské exportní organizace, které hledají partnery pro distribuci svého zboží po Evropě, měly získat informace o kompletním servisu významných českých poskytovatelů logistických služeb. Kromě toho letos účast na veletrhu nabídne i dobrou příležitost k návštěvě souběžně pořádané světové výstavy Expo 2010 rovněž v Šanghaji.

Stále významnější veletrh

Obchodní metropole Šanghaj má pro konání veletrhu transport logistic China ideální předpoklady. Druhé největší čínské město je vstupní branou do jedné z nejvýznamnějších průmyslových oblastí světa – delty řeky Jang-c’-ťiang. Devět výstavních hal moderního výstaviště The Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) nabízí 103 500 m2 vnitřních a sto tisíc metrů čtverečních vnějších výstavních ploch.

Veletrh transport logistic China se v něm letos uskuteční již počtvrté, opět za významné podpory čínských profesních svazů. Při posledním, třetím ročníku veletrhu v roce 2008 se na ploše 15 tisíc m2 (dvojnásobné oproti roku 2006) představilo 431 vystavovatelů ze 46 zemí. Osm zemí – včetně České republiky – postavilo vlastní národní expozice. Také rekordní počet návštěvníků – jedenáct tisíc z 66 zemí – z veletrhu učinil hlavní akci oboru v celé Asii.

Čína: trh blízké budoucnosti

Rostoucí zájem o veletrh odráží upevňování pozice nové asijské hospodářské velmoci na mapě světového hospodářství. Při roční obchodní výměně v hodnotě 2,6 bilionu USD (v roce 2008) je dnes již v Číně největší poptávka po přepravě zboží na světě. S ročním hospodářským růstem kolem deseti procent (i loňském krizovém roce vykázala nárůst o 8,6 procenta) je přitom země nadále jedním ze tří nejrychleji rostoucích trhů světa a její vyhlídky do budoucna jsou impozantní.

Země středu dělá vše, co může, aby kvetoucímu hospodářství dále dláždila cestu v podobě moderní dopravní infrastruktury. Na modernizaci silniční sítě dlouhé 1,8 milionu kilometrů hodlá v příštích několika letech vynaložit skoro deset miliard €. Její železniční síť je se 74 tisíci kilometrů tratí jedna z nejdelších na světě. Celkem 486 letišť tvoří potřebné zázemí pro rychle rostoucí potřeby přepravy leteckého zboží. A v neposlední řadě objem překladu v sedmi nejvýznamnějších námořních přístavech i přes loňský výpadek opět pokračuje v růstu.

Čínský trh je i přes své překážky a svá specifika obrovskou příležitostí také pro české firmy, uvedla při minulém ročníku výstavy exportní manažerka agentury CzechTrade Jana Vápeníková. V nejlidnatější zemi světa jsou i dvě z celkem 33 zahraničních poboček CzechTrade, jedna z nich přímo v Šanghaji. Vedoucí šanghajské reprezentace Aleš Červinka veletrh považuje za dobrou příležitost pro prezentaci českých firem na nejrychleji rostoucím trhu světa. Už při posledním ročníku řekl, že pro české firmy sleduje trendy v oboru logistiky v Číně. Těm, které by se rozhodly na čínský trh vstoupit, může podle svých slov pomoci s poradenstvím, průzkumem trhu a vyhledáním vhodných čínských obchodních partnerů.

(spa) www.transportlogistic-china.com www.expocs.cz

spinner