​Studenti logistiky na VŠE v Praze navštívili nového partnera fakulty, společnost Kaufland

​Studenti logistiky na VŠE v Praze navštívili nového partnera fakulty, společnost Kaufland

18.3. - V úterý 5. března proběhla poprvé odborná exkurze studentů vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství do distribučního centra firmy Kaufland, nového smluvního partnera nejen Katedry logistiky, ale celé Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Akce byla uspořádána velmi dobře, vše na sebe dobře navazovalo, jak tomu má být ve firmě, která se zabývá logistikou, od příjezdu, zajištěnému „v režimu JIT“ autobusem od stanice metra až k budově distribučního centra, kde jsme byli přivítáni a uvedeni do objektu.

Tam se nás v připravené zasedací místnosti ujal ředitel distribučního centra firmy Kaufland v Modleticích Tomáš Ševčík, jenž vedl ve velice sympatickém duchu prezentaci o firmě jako takové, jejím fungování a logistickém řetězci, do diskuse se zapojili i studenti, takže rozhodně nešlo o pouhý monolog. V průběhu výkladu jsme mohli již sledovat praxi distribučního centra, neboť výhled ze zasedací místnosti vedl přímo do jedné z hal.

Na to pak navázala exkurze přímo do provozu, kdy Tomáš Ševčík pokračoval v odborném, ale současně lidsky podaném výkladu o všech klíčových činnostech a souvisejících aktivitách, nebránil se opět ani odpovědím na pestré dotazy. Prošel s námi různé části objektu, od skladovacích hal s použitím různých technologií přes expedici až k prostoru, který je určen ke zpracování odpadů a vratných obalů. „Využití našich speciálních palet vede ke značnému zvýšení efektivity,“ řekl nám k tomu Tomáš Ševčík. Z oblasti logistiky jsme tak viděli všechny důležité součásti fungování distribučního centra.

Po krátkém odpočinku v přednáškové místnosti jsme se pak opět vydali autobusem „v režimu JIT“ zpět do Prahy tak, že časová návaznost na další výuku byla perfektní. Tímto děkujeme Tomášovi Ševčíkovi za odborný a poutavý výklad, ale také Štěpánce Staněčkové za perfektní zorganizování exkurze jako takové a těšíme se na další spolupráci.

Michal Mervart, Katedra logistiky FPH VŠE v Praze

Foto: Michal Mervart

spinner