​Společnost cargo-partner podniká kroky směrem k „bezpapírové kanceláři“

​Společnost cargo-partner podniká kroky směrem k „bezpapírové kanceláři“

7.2. - Jako součást komplexní strategie udržitelnosti společnosti cargo-partner zaměřené na snížení environmentální stopy své organizace, poskytovatel přepravy a logistiky již učinil velké pokroky ve snižování spotřeby papíru ve svých kancelářích po celém světě. Za posledních několik let společnost digitalizovala a přepracovala řadu obchodních procesů, od operací letecké a námořní přepravy až po fakturaci a celní dokumentaci.

Ačkoli se odvětví letecké přepravy při mnoha procesech stále spoléhá na papírovou komunikaci, existuje značný potenciál ke snížení spotřeby papíru prostřednictvím elektronických leteckých nákladních listů (eAWB). cargo-partner zahájil proces přechodu na eAWB v roce 2015, přičemž každý rok přechází na eAWB stále více zemí. Podle celosvětové zprávy zveřejněné IATA dokázala společnost cargo-partner během 12 měsíců zvýšit svůj podíl eAWB o 26 % u zásilek z Asie a o 13 % u zásilek z Evropy.

Četné lokální iniciativy ke snížení spotřeby papíru

cargo-partner sleduje svou spotřebu papíru ve všech centrálně registrovaných tiskárnách po celém světě. Mnohé organizace v jednotlivých zemích již snížily svou spotřebu papíru, například digitalizací procesů celního odbavení a fakturace a přechodem na elektronické objednávky (eDO) a potvrzení o doručení (ePOD). Maďarská pobočka společnosti cargo-partner od roku 2018 snížila spotřebu papíru o 80 % v námořní přepravě a o 34 % v letecké přepravě. V Singapuru společnost cargo-partner za poslední tři roky snížila tisk papíru o 30 %, zatímco ve Vietnamu organizace dosáhla za stejné období snížení o 15 %. V Thajsku se spotřeba papíru za poslední rok snížila o 25 %.

Kromě toho společnost spustila komplexní interní informační kampaň na zvýšení environmentálního povědomí. Sandra Zechmeister, Project Lead Sustainability ve společnosti cargo-partner, říká: „Informovanost zaměstnanců o vlivu na životní prostředí hraje hlavní roli v iniciativách globální udržitelnosti. Dokonce i drobné činnosti, jako například použití dvou obrazovek pro porovnávání dokumentů namísto tisku, mohou mít velký vliv na celkovou spotřebu papíru.“

Austrálie: bez papíru od prvního dne díky CargoWise

Některé novější pobočky, jako například dceřiná společnost cargo-partner v Austrálii, jsou dokonce od prvního dne bez papírů. Australská pobočka cargo-partner, která byla založena v Melbourne v roce 2019, od začátku pracuje s logistickým softwarem CargoWise, který funguje jako pilotní program pro následné zavedení CargoWise v rámci globální organizace. Australský tým využívá digitální platformu pro celý management dopravy a komunikaci, čímž se eliminuje potřeba tisknout složky, faktury, předběžná upozornění a podobně – s jedinou výjimkou pro dokumenty, které jsou ze zákona povinné v tištěné formě.

Digitalizace je klíčem k tomu, aby se kanceláře bez papíru staly realitou

Přechod z papírové na digitalizovanou dokumentaci nejen snižuje environmentální stopu cargo-partner, ale slouží také ke zefektivnění operací a menší náchylnost k chybám. Sandra Zechmeister vysvětluje: „Digitalizace našich obchodních procesů je klíčem ke zvýšení kvality našich údajů a zefektivnění spolupráce se zákazníky a partnery. Naše platforma řízení dodavatelského řetězce SPOT sehrála zásadní roli při zvyšování přesnosti údajů a pokračující zavádění CargoWise nám dále pomáhá pokračovat v našem úsilí o digitalizaci a zvyšovat spokojenost zákazníků. Zároveň můžeme využít digitalizaci ke snížení spotřeby papíru a jiných zdrojů a zvýšení efektivity procesů ve prospěch všech zúčastněných stran.“

Společnost cargo-partner bude nadále pracovat na hledání způsobů, jak minimalizovat svůj vliv na životní prostředí a pomáhat všem zúčastněným stranám, aby byl provoz udržitelnější.

(lan)

Foto: cargo-partner

spinner