​Skupina KION vykázala úspěšný finanční rok 2023, zvýšila ziskovost i cash flow

​Skupina KION vykázala úspěšný finanční rok 2023, zvýšila ziskovost i cash flow

5.3. - KION Group v roce 2023 výrazně zvýšila svou ziskovost i volné cash flow a uzavřela finanční rok s velmi dobrými výsledky v oblasti zisku, navzdory poklesu celosvětové poptávky po průmyslových vozících a řešeních dodavatelského řetězce. Silná dynamika byla způsobena především opatřeními na zlepšení dodavatelského řetězce v obou segmentech, obchodními akcemi v segmentu Industrial Trucks & Services a zlepšením procesu řízení projektů v segmentu Supply Chain Solutions.

„V roce 2023 KION Group profitovala z ročního průběhu plnění naší strategie, kdy jsme ještě podnikli další významné kroky na naší cestě k udržitelnému a ziskovému růstu,“ řekl Rob Smith, generální ředitel KION Group AG. „Výrazně jsme zlepšili ziskovost v obou našich obchodních segmentech i za KION Group. Výrazný pokrok v našich výsledcích, opatření v oblasti obchodní a provozní agility a změny v naší organizaci a vedení tvoří pevný základ pro náš budoucí obchodní úspěch,“ dodal.

Obrat skupiny ve výši 11,434 miliardy eur mírně vzrostl o 2,7 procenta (v roce 2022: 11,136 miliard eur) a dosáhl rekordní úrovně. Vývoj obratu se v obou provozních segmentech lišil. Segment Industrial Trucks & Services výrazně vzrostl o 15,3 procenta na 8,480 miliardy eur (2022: 7,356 miliardy eur), zejména díky vyšší úrovni výroby a zvýšení cen realizovaných v předchozím roce. Rostl i obchod se službami. Tržby v segmentu Supply Chain Solutions klesly o 21,3 procenta na 2,997 miliardy eur (v roce 2022: 3,807 miliardy eur), zejména díky utlumené poptávce zákazníků v oblasti projektového podnikání (Business Solutions) v předcházejících čtvrtletích. Zvýšené náklady na kapitál měly negativní dopad na investiční rozhodování zákazníků při výstavbě nových skladových prostor a tím i na investice do automatizace skladů. Stabilní servisní služby s vyšší marží (Customer Services) ve sledovaném období rostly.

Očištěný EBIT se na úrovni skupiny výrazně zvýšil a více než zdvojnásobil na 790,5 milionu eur (v roce 2022: 292,4 milionu eur). Očištěná marže EBIT se tak výrazně zlepšila na 6,9 % (2022: 2,6 procenta).

Segment Industrial Trucks & Services opět dosáhl dvouciferné očištěné marže EBIT ve výši 10,0 procent, což odpovídá upravenému EBIT ve výši 848,5 milionu eur (2022: 420,5 milionu eur). Po ztrátě v předchozím finančním roce dosáhl segment Supply Chain Solutions kladné očištěné marže EBIT ve výši 1,5 procenta s očištěným EBIT ve výši 44,3 milionu eur (2022: -45,6 milionu eur).

Čistý zisk se ztrojnásobil na 314,4 milionu eur (v roce 2022: 105,8 milionu eur). Volné cash flow dosáhlo vynikajících 715,2 milionu eur (v roce 2022: -715,6 milionu eur), a to díky celkově dobrým ziskům a lepšímu řízení pracovního kapitálu během konce roku.

Akcionáři KION budou profitovat ze silného finančního roku 2023, představenstvo a dozorčí rada KION GROUP AG navrhne na výroční valné hromadě dne 29. května 2024 dividendu ve výši 0,70 eur (v roce 2022: 0,19 eur) na akcii za finanční rok 2023. To odpovídá celkové výplatě dividend ve výši 91,8 milionu eur. Výplatní poměr činí přibližně 30 procent se ziskem na akcii 2,33 eur za finanční rok 2023, což je v rámci cíleného výplatního koridoru 25 až 40 procent.

Udržitelnost zůstává v centru pozornosti

V červenci 2023 se skupina KION zavázala k cílům iniciativy Science Based Targets (SBTi), aby byla opatření a úspěchy na cestě ke klimatické neutralitě transparentní. Od roku 2023 získala skupina KION Group MSCI ESG Rating AAA. Je to poprvé, co skupina dosáhla nejvyššího skóre a řadí se mezi 10 procent nejlepších ve svém oboru (stavební a zemědělské stroje a těžká nákladní vozidla). K 22. prosinci 2023 se skupina KION umístila na 94. percentilu ve svém odvětví („IEQ Machinery and Electrical Equipment“) v hodnocení S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2023. S oceněním „A-“ v CDP Climate Change Rating 2023, které byla udělena v únoru 2024, skupina KION podporuje svou vedoucí pozici v oblasti udržitelnosti. Podrobné informace naleznete v Nefinanční zprávě 2023 společnosti KION GROUP AG, která byla zveřejněna zde: https://www.kiongroup.com/en/About-us/Sustainability/.

Výhled na další období

Skupina KION předpovídá na základě počtu objednávek mírný růst trhu s novými průmyslovými vozíky v roce 2024. To bude způsobeno především očekávaným vzestupem v regionech APAC a EMEA, zatímco v regionu Ameriky se očekává pokles poptávky.

Velikost trhu řešení dodavatelského řetězce, měřená příjmy, podle KION Group v roce 2024 mírně vzroste, což odpovídá výsledkům výzkumu společnosti Interact Analysis. Očekává se, že pokračující trend automatizace a očekávaný pokles kapitálových nákladů v průběhu roku zvýší pravděpodobnost investic společností do automatizace skladů. Současně předpokládaná trvalá poptávka po mobilní automatizaci podpoří trh s řešeními dodavatelského řetězce. Skupina KION věří, že pozitivní střednědobé a dlouhodobé trendy na trhu řešení dodavatelského řetězce zůstávají nedotčeny.

Výkonná rada společnosti KION Group AG očekává, že pro rok 2024, na základě středního bodu předpokládaného rozsahu výkonnosti, mírně vzrostou příjmy skupiny a její upravený EBIT výrazně vzroste ve srovnání s rokem 2023. Očekává se, že návratnost kapitálu (ROCE) bude o něco vyšší než v předchozím roce. Volné cash flow v roce 2024 bude v kladném pásmu v souladu s očekávanou zdravou finanční výkonností, ale bude pod vysokým volným cash flow v předchozím roce.

V segmentu Industrial Trucks & Services se v roce 2024 očekává mírný růst obratu na hodnotu mezi 8,5 miliardami eur a 9,0 miliardami eur. Předpoklad je založen na dobré úrovni objednávek, očekávaném mírném nárůstu počtu objednávek v nových obchodech v důsledku očekávané situace na trhu a rostoucího objemu služeb. Očekává se, že upravený EBIT pro ITS se zlepší na 850 až 950 milionů eur s dvoucifernou očištěnou marží EBIT. Důvodem je očekávaný nárůst obratu a pozitivní efekty růstu cen, přičemž se očekává mírný růst mzdových nákladů.

V segmentu Supply Chain Solutions zůstává důraz na posílení provozní odolnosti. Vzhledem k nižší úrovni zakázek na konci roku 2023, který současně zahrnuje vyšší podíl dlouhodobých projektů, se očekává, že SCS ve finančním roce 2024 vygeneruje příjmy mezi 2,7 miliardami eur a 3,0 miliardami eur. Očekává se, že očištěný EBIT zaznamená podstatný nárůst (mezi 60 miliony eur a 120 miliony eur).

O společnosti

Společnost KION Group patří mezi přední světové dodavatele průmyslových vozíků a řešení dodavatelského řetězce. Její portfolio zahrnuje nejenom průmyslové vozíky, jako jsou vysokozdvižné vozíky a další skladové vozíky, ale také integrované automatizační technologie a softwarová řešení pro optimalizaci dodavatelských řetězců, včetně všech souvisejících služeb. Řešení od KION Group zajišťují hladký tok materiálu a informací ve výrobních závodech, skladech a distribučních centrech ve více než 100 zemích.

Skupina, která je součástí MDAX, je z hlediska počtu prodaných kusů v roce 2022 největším výrobcem průmyslových vozíků v regionu EMEA. V Číně je podle obratu v roce 2022 největší zahraniční výrobce a při započítání domácích dodavatelů je třetím největším dodavatelem. KION Group je na základě obratu v roce 2022 také jedním z předních světových poskytovatelů automatizace skladů.

Na konci roku 2023 bylo používáno zákazníky různých velikostí a v mnoha průmyslových odvětvích na celkem šesti kontinentech přibližně 1,8 milionu průmyslových vozíků. Skupina má v současnosti více než 42 000 zaměstnanců a ve finančním roce 2023 vygenerovala obrat ve výši 11,4 miliardy eur.

(lan)

Foto: KION Group

spinner