​PST CLC Mitsui-Soko očekává obrat zhruba 950 milionů Kč, do roka ho téměř zdvojnásobí

​PST CLC Mitsui-Soko očekává obrat zhruba 950 milionů Kč, do roka ho téměř zdvojnásobí

4.3. - Zatímco loňský fiskální rok byl pro společnost PST CLC Mitsui-Soko rekordně úspěšný, protože dosáhla nejlepších obchodních výsledků v rámci celé své historie, hodnocení v březnu končícího fiskálního roku není tak pozitivní. Výrazně totiž klesly objemy přepravovaného zboží, ale i ceny přeprav. Svou roli sehrála i částečná neobsazenost některých skladů, kde PST CLC Mitsui-Soko zajišťuje outsourcing skladování, zejména skladu v Pohořelicích. Aktuálně firma nabízí volné skladové prostory i v Mošnově na Ostravsku a v Úžicích u Prahy. Obrat stávajícího fiskálního roku se bude pohybovat kolem hranice 950 milionů Kč, přičemž celkový zisk bude ve výši zhruba 55 milionů Kč.

I přes uvedené poklesy objemů přeprav, cen přeprav a částečnou neobsazenost některých skladů se firmě dařilo. Zájem byl stabilně i o celní služby. Významně se také dařilo v rámci obchodní činnosti.

Vyhlídky na příští fiskální rok jsou pozitivní

„Z obchodních úspěchů letošního fiskálního roku jmenujme například prodloužení kontraktu na outsourcing logistiky a distribuci se společností Continental v logistickém centru v Nehvizdech. Navíc společnost PST CLC Mitsui-Soko v roce 2024 otevře filiálku na Slovensku, kde se jí v závěru kalendářního roku 2023 podařilo získat významnou zakázku pro velkou výrobní firmu,“ uvedl David Zimandl, finanční ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Dodává, že se jedná o velký tender na interní logistiku, jde tedy o mimořádný úspěch, který se v příštím fiskálním roce výrazně projeví i v obratu firmy. „Očekává se, že obrat oproti letošnímu fiskálnímu roku bude vyšší zhruba o 700 až 800 milionů Kč. S touto akvizicí souvisí i zvýšení zisku o zhruba 15 milionů Kč,“ řekl David Zimandl.

Jak dále David Zimandl uvádí, na hospodaření má a bude mít vliv i to, že došlo k výraznému posílení business development oddělení a marketingu společnosti PST CLC Mitsui-Soko, což se projevuje zvýšenou viditelností na trhu.

Vyhlídky na příští fiskální rok jsou tedy pozitivní. „I vzhledem ke krokům vlády, která utlumila hospodářství, nepředpokládáme zásadně vyšší spotřebu na straně domácností a tím tedy vyšší objemy přeprav, přesto věříme, že k menšímu růstu dojde,“ dodal David Zimandl.

Vlajkovou lodí firmy jsou celní služby, rozvíjí se pobočka v Rotterdamu

V letošním fiskálním roce se nejvíce dařilo divizi celních služeb, které si udržely svou úroveň ziskovosti i přesto, že mírně poklesly tržby. „Celní služby jsou vlajkovou lodí naší společnosti, která udržuje naši stabilitu. Na druhém místě je divize přeprav, která zaznamenala obrovské poklesy tržeb zejména v segmentu námořních přeprav,“ řekl David Zimandl.

Novinkou letošního fiskálního roku bylo otevření pobočky společnosti PST CLC Mitsui-Soko v Rotterdamu, která je aktuálně již stabilizovaná a rozvijí se. „Pokud se na pobočku v Rotterdamu podíváme ekonomicky, tak z počátečních nutných nákladů se přesouváme k nule a v příštím fiskálním roce očekáváme černá čísla. Spolupracujeme tam nejen se stávajícími klienty, ale aktivně rozvíjíme nové obchodní vztahy,“ uvedl David Zimandl. Zdůrazňuje, že i rozvoj obchodních aktivit této pobočky by měl mít vliv na obrat a zisk firmy v příštím fiskálním roce.

(lan)

Foto: PST CLC Mitsui-Soko

spinner