Martin Baláž (PROLOGIS): Očekáváme růst v klíčových lokalitách

Martin Baláž (PROLOGIS): Očekáváme růst v klíčových lokalitách

I přes ekonomické dopady, jež pandemie covid-19 způsobila globální ekonomice, byl rok 2020 pro společnost Prologis úspěšný. O poptávce po logistických prostorách, která nejen ve střední Evropě v posledních letech převyšuje nabídku, jsme hovořili s Martinem Balážem, viceprezidentem a country managerem Prologis pro Českou republiku a Slovensko.

Společnost Prologis vloni na českém trhu zaznamenala meziročně šedesátiprocentní nárůst uzavřených smluv. Ovlivnily to nové strukturální trendy v dodavatelském řetězci, jež souvisejí s pandemií onemocnění covid-19?

Rozhodně. Pandemie posílila vliv trendů, jako je růst e-commerce a tlak na automatizaci logistických prostor. Je však nezbytné říci, že jsme tyto trendy zaznamenávali ještě před pandemií, ale změna chování spotřebitelů je významně akcelerovala. Pandemie covid-19 zkoncentrovala vývoj e-commerce, který by za normálních okolností trval zhruba 5 let, jen do 5 měsíců. Naše výzkumné oddělení Prologis Research vypočítalo, že prodej online vyžaduje přibližně třikrát více logistických prostor než kamenný prodej, takže je přirozené, že poptávka po skladových prostorách, zejména v dosahu spotřebitelských center, také výrazně vzrostla. Naše parky jsou pro e-commerce zákazníky atraktivní nejen díky své kvalitě, ale také pro svou polohu blízko těchto klíčových lokalit, jako jsou Praha, Brno nebo Plzeň.

Podíl neobsazenosti logistických nemovitostí se v posledních letech v České republice pohybuje kolem pěti procent, v okolí Prahy je to ještě méně. Jak to aktuálně vypadá s nabídkou logistických nemovitostí?

Poptávka po logistických prostorách výrazně převyšuje jejich nabídku na trhu. Jak jste zmínil, situace v Praze je ještě specifičtější. Vidíme to na rychlosti, s jakou jsou naše nemovitosti obsazovány. Nedávno jsme dokončili spekulativní výstavbu v Prologis Park Prague-Úžice, jež byla hned brzy na to zcela pronajata.

Zákazníci v lokalitách typických nízkou nabídkou obvykle setrvávají ve svých stávajících prostorách a jsou ochotni platit vyšší nájemné. My se jim zase snažíme poskytnout podporu, například při hledání způsobů rozšíření jejich stávajících prostor nebo implementací automatizačních řešení, díky kterým může být provoz v jejich prostorách časově, nákladově i prostorově efektivnější. Zaměření na zákazníka je středobodem našeho podnikání, proto se vždy snažíme, aby byly nájemci v našich parcích maximálně spokojení a aby od nás dostávali kvalitní zákaznický servis i provozní podporu.

Pozemků pro nové projekty je u nás nedostatek a patrové sklady jsou i kvůli české legislativě budoucností. Nakolik může příjmy u stávajících logistických prostor z metru čtverečního zvýšit jejich automatizace?

Vzhledem k rostoucí poptávce a nízké nabídce na klíčových trzích je pro nás a naše zákazníky přirozené hledat nové způsoby, jak maximálně využívat každý metr čtvereční – například právě implementací automatizačních řešení. Technologické vybavení budovy se samozřejmě odráží i na její ceně, ale ve srovnání s výhodami provozu v takových prostorách to pro mnoho zákazníků stále není významná položka. Pronájem logistické budovy obvykle představuje asi 5 procent celkových nákladů na dodavatelský řetězec. Očekáváme tedy, že jak bude růst podnikání našich zákazníků v klíčových logistických lokalitách, porostou adekvátně i příjmy z pronájmů těchto budov.

Pavel Víšek

Foto: Prologis

spinner