​Geis nově získal certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001

​Geis nově získal certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001

15.8. - K obnoveným certifikacím řízení kvality a ochrany životního prostředí Geis nově získal i certifikát řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001. Ukazuje tím, že kvalita, environmentální zodpovědnost i péče o zaměstnance pro něj nejsou jen frází.

Letos se logistické firmě znovu podařilo prokázat, že kvalita jejích služeb je na vysoké úrovni a úspěšně tak na další tři roky obhájila certifikaci ISO 9001. Může se jí chlubit již 18 let.

Nezávislý audit opětovným vydáním certifikátu ISO 14001 potvrdil i to, že systém řízení environmentální ochrany je u Geis na špičkové úrovni. A to již od roku 2012.

Nově se logistický provider připravil na certifikaci dle ISO normy, která posuzuje nastavení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A jelikož v této oblasti společnost vyvíjí celou řadu aktivit již dlouhodobě, pyšní se tedy právem i tímto, již třetím ISO certifikátem.

Kvalita a správně fungující procesy jsou pro Geis zásadní. Ovlivňují nejen služby, poskytované zákazníkům, ale i její zaměstnance a další okolí. Manažer kvality Geis CZ, Radek Kramář k tomu říká: „Celý integrovaný systém řízení Geis CZ je dlouhodobě připravován a udržován tak, aby splňoval požadavky nad rámec vymezený zákonem. Nejen díky interním auditům máme pokryty všechny procesy a nastavení, které udržujeme na požadované úrovni. A samozřejmě velkou podporou je pochopení a přístup ze strany managementu a v neposlední řadě všech našich pracovníků při naplňování požadavků norem ISO, legislativy a plnění požadavků našich zákazníků. Nové certifikáty ISO nám potvrzují, že naše činnosti jsou nastaveny kvalitně a výborně fungují.“

(lan)

Foto: Geis

spinner