​Evropský manifest pro budoucí elektronické obchodování

​Evropský manifest pro budoucí elektronické obchodování

Asociace Ecommerce Europe letos představila svůj manifest pro nadcházející volby do Evropského parlamentu v červnu 2024, v němž předkládá působivou vizi toho, jak se bude maloobchod i velkoobchod v Evropské unii v budoucnu vyvíjet.

„Evropská unie se nachází ve zlomovém okamžiku. Příští evropské volby a mandát budou mít rozhodující vliv na naši schopnost přejít na více oběhové a digitální hospodářství, aniž bychom kohokoli opustili, a stát se konkurenceschopným globálním aktérem. Aby se tak stalo, musíme zajistit odolnost naší ekonomiky a podniků a lidí, kteří za ní stojí. Jsme pevně přesvědčeni, že evropské odvětví digitálního obchodu je pro dosažení těchto cílů klíčové,“ prohlásil Luca Cassetti, generální tajemník Ecommerce Europe.

V posledních pěti letech odvětví elektronického obchodu do značné míry prokázalo svůj potenciál sloužit cílům jednotného trhu EU. Od umožnění digitalizace a přeshraniční expanze evropských podniků až po zabránění nevratným poruchám pro podniky a spotřebitele během pandemie covid-19 přispělo toto odvětví k celkové odolnosti EU. V příštích pěti letech má odvětví digitálního obchodu možnost stát se hnací silou spravedlivější a konkurenceschopnější, udržitelné a digitální ekonomiky.

Jak se tam dostaneme?

Organizace Ecommerce Europe ve svém manifestu nastínila způsob, jakým by Evropská unie měla postupovat, aby uvolnila potenciál evropské ekonomiky a odvětví digitálního obchodu. Této ambice lze dosáhnout pouze prostřednictvím níže uvedených hlavních zásad. Dodržováním těchto zásad při regulaci jakéhokoli aspektu ekonomiky bychom mohli zajistit naplnění společného cíle, kterým je ekologická, digitální a inkluzivní ekonomika: zachovat neutralitu kanálů a schopnost podniků růst a konkurovat; zajistit nejvyšší úroveň harmonizace v EU; hájit rovné podmínky pro všechny společnosti; nejprve myslete na prosazování a až poté na nová pravidla; nejprve myslete na malé, abyste pracovali pro 90 procent společností, které tvoří naši ekonomiku; pochopit realitu společností, aby bylo možné navrhnout pravidla, která mohou dodržovat; respektujte zásady lepší regulace a zajistěte soudržnost všech právních předpisů.

Ecommerce Europe předložila konkrétní politické priority pro nový mandát EU, které jsou dále rozvedeny v jejím Manifestu, kde je jasný a silný potenciál pro Evropskou unii v příštích pěti letech: uzavření smyčky jednotného oběhového trhu EU; zjednodušení požadavků na údaje pro dodržování předpisů a růst podniků; využití digitálních nástrojů ke zjednodušení a zlepšení informovanosti spotřebitelů; propojení ochrany spotřebitele s hospodářským růstem; vytvoření inovativního a konkurenceschopného prostředí pro maloobchodní platby; zajištění zjednodušené daňové politiky a plynulého toku zboží.

Ecommerce Europe tak znovu potvrzuje své odhodlání spolupracovat s tvůrci politik a širším spektrem zúčastněných stran na posílení globální konkurenceschopnosti Evropské unie.

(lan)

Foto: Ecommerce Europe

spinner